FUCK YOU,EUROPA!!!

23:00h
0

BOŽE DAJ NAM SNAGE
DA BAREM JEDAN DAN
ŽIVIMO KAO LJUDI
I NE TROŠIMO RIJEĆI NE EUROPU
KOJA NAM NIJE POTREBNA,
A MI NJOJ JESMO
BEZ OBZIRA ŠTO SMO MALI
NAŠ GLAS
PROTIV NIHOVOG
DUGO ĆE ODZVANJATI
JER JE KONAĆNO
NETKO REKAO
NE
UCJENAMA I PRIJETNJAMA.
RAZGOVORE ZAVRŠIMO
ZAUSTAVIMO GLOBALIZACIJU
SPASIMO SVOJU
PONOSNU NACIJU.
REKLI SMO NE PUŠENJU
REKLI SMO NE DROGI
RECIMO NE EUROPI.
BOŽE DAJ NAM VREMENA
ZAUSTAVI KRIZU,
RECESIJU
RECI SLOVENCIMA
NEKA NE RADE
AGRESIJU!

čitam...
Loading...