Važni telefonski brojevi

12:28h
0
Autobusni kolodvor 621-221
Bolnica i Dom zdravlja 251-000
Centar za obavješćivanje 112
Dom umirovljenika 250-200
Državni inspektorat 221-850
Gradska uprava 279-555
HAK – Služba pomoći na cesti 987
HEP elektra 65-40
Hitna medicinska pomoć 112, 94
HP središte pošta Koprivnica 621-156
Hrvatska vojska 674-111
Komunalac 251-833
Komunalno redarstvo 654 850, 654 851
Prometni redar 654 852, 098 95 25 117
Koprivničko-križevačka županija 65-80
Poduzeće za ceste 644-053
Policija 112, 92
Policijska postaja – centrala 656-411
Porezna uprava 289-555
Taxi služba 621-905
Turistička zajednica 621-433
Vatrogasci 112, 93
Veterinarska stanica (dežurstvo) 099/423-934
Zavod za javno zdravstvo 625-024
Željeznički kolodvor 621-017