Arehološka istraživanja

FOTO U podravskoj općini pronađeni izvanredni arheološki nalazi, čak pet kuća s pokretnim materijalima

Apsolutne datacije funkcioniranja istraženih objekata biti će poznate kroz tri mjeseca kada će biti završene radiokarbonske analize ugljena

18:00h
0
Foto: Općina Đelekovec

Na području Đelekovca nakon više od 40 godina provedena su prva probna arheološka istraživanja, a u organizaciji Muzeja grada Koprivnice.

Posljednja istraživanja na području ove podravske općine provodila su se pred četiri desetljeća, a istraživalo se tada srednjovjekovno groblje na položaju Ščapovo. No iako se na prostoru Đelekovca svo to vrijeme nisu provodila iskopavanja, provedeni su temeljiti terenski pregledi od strane Ivana i Zlatka Zvijerca iz Torčeca te djelatnika Muzeja grada Koprivnice, koji su rezultirali činjenicom da je Đelekovec i okolica jedno od najbolje
terenski pokrivenih područja na prostoru Podravine na kojem su ubicirani deseci arheoloških lokaliteta od bakrenog doba do kasnog srednjeg vijeka.

Istraživanja koja je Muzej grad Koprivnice provodio tijekom listopada 2022. godine bila su vezana uz položaj Donji Batjan koji je temeljem zastupljenosti površinskih nalaza iz različitih razdoblja, podijeljen na četiri položaja na kojima prevladavaju nalazi iz antičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja.

Položaj Donji batjan 1, na kojem su provođena ovogodišnja probna istraživanja, zasad je prepoznat kao antičko naselje, smješteno na većem uzvišenju i njegovim padinama, tik uz nekadašnji tok rijeke Drave (Stara Drava).

Lokalitet je ubiciran od strane Ivana i Zlatka Zvijerca iz Torčeca, a temeljem dosad prikupljenih površinskih nalaza njegovo je funkcioniranje smještano kroz dulji vremenski period između 2. i 4. stoljeća, s naznakama okupacije i u kasnijem periodu.

Upravo su rijetki površinski nalazi koji su upućivali na okupaciju lokaliteta tijekom kasnog 4. stoljeća, ali i nakon tog vremena, bili razlog za pokretanje ovogodišnjeg istraživanja koje je provedeno zahvaljujući sredstvima Općine Đelekovec i Muzej grada Koprivnice.

Izvanredni nalazi

Iako je istraživanje trajalo svega tjedan dana rezultati su bili izvanredni. Na otvorenoj je površini, koja je iznosila oko 200 m², prepoznato čak pet velikih objekata, koji se mogu klasificirati kao stambeni (kuće), s iznimno velikom količinom pokretnog arheološkog materijala, većinu kojeg čine ulomci keramičkih lonaca, zdjela i poklopaca. Dvije od pet kuća koje su pronađene istražene su u cijelosti dok su tri istražene djelomično budući da su njihove zapune izlazile iz okvira arheološke sonde.

Uz keramičke nalaze, tijekom istraživanja prikupljeno je i 30-ak metalnih predmeta. Dio njih čine čavli i klinovi, dio su manji deformirani komadi olova, dio čine zasad nedefinirani manji komadi brončanih i željeznih predmeta, dok najznačajnije, ali i najreprezentativnije predmete, čini pet različitih fibula odnosno kopči za pričvršćivanje odjeće.

Temeljem pregleda keramičkog materijala iz svih objekata tijekom njihova istraživanja funkcioniranje istraženog dijela naselja se datira u širi vremenski period između sredine 3. i 5. st. No, detaljna analiza i usporedba materijala tek se treba provesti, kao i konzervatorsko-restauratorski radovi na metalnim predmetima (fibulama) temeljem čijih će se tipoloških karakteristika odrediti vrijeme njihova korištenja. S druge pak strane, apsolutne datacije funkcioniranja istraženih objekata biti će poznate kroz tri mjeseca kada će biti završene radiokarbonske analize ugljena.

Uvid u period kasne antike

Ono što je bitno za napomenuti kako je istraživanje ovog lokaliteta omogućilo uvid u jedno od najmanje poznatih razdoblja na prostoru Podravine, period kasne antike, koje je zasad zastupljeno s nalazima sa svega nekoliko lokaliteta. Ono što izdvaja ovaj lokalitet je iznimno velika i raznovrsna količina lokalnih i uvoznih keramičkih posuda koja će doprinijeti utvrđivanju morfoloških i tipoloških karakteristika lokalnog keramičkog asortimana tijekom kasnoantičkog razdoblja na prostoru Podravine.

Naravno, od svih ovih, ali i budućih, rezultata ne bi bilo ništa da nije pomoći i susretljivosti obitelji Celiščak iz Đelekovca koji su ustupili parcelu za provedbu istraživanja na čemu im se iz Općine srdačno zahvaljuju.

Komentiranjem prihvaćate naše Uvjete korištenja, komentiranja i zaštite privatnosti!

Reklamni sadržaj - sponzorira ADNOW