Stavljeni potpisi na ugovor

FOTO Zbog povećanja broja učenika kreće se u dogradnju škole u Peterancu

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.300.000 kuna, dok su Koprivničko-križevačka županija i Općina Peteranec zaključile Sporazum o sufinanciranju troškova, kojim Općina projekt sufinancira sa 750.000 kuna.

13:47h
0
Ugovor je potpisan, radovi mogu početi // Foto: kckzz.hr

Danas je potpisan ugovor o javnoj nabavi radova na dogradnji Područne škole Frana Galovića Peteranec, koja se nalazi u sastavu Osnovne škole Frana Koncelaka Drnje. Svoje potpise na ugovor su stavili župan Darko Koren i direktor tvrtke MOD d.o.o. Koprivnica Stjepan Njegač.


Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.300.000 kuna, dok su Koprivničko-križevačka županija i Općina Peteranec zaključile Sporazum o sufinanciranju troškova, kojim Općina projekt sufinancira sa 750.000 kuna. Župan je ujedno potpisao i ugovor za obavljanje poslova stručnog i obračunskog nadzora s tvrtkom Petgrad d.o.o. Koprivnica.

– Područnu školu Peteranec polazi 63 učenika u četiri razredna odjela, a zbog nedostatka prostornih kapaciteta te trenda povećanja broja učenika, pristupilo se dogradnji i rekonstrukciji škole, čime će se ujedno postići ušteda u energetskom smislu te će se moći organizirati jednosmjenska nastava – kazao je župan.

Buduće ruho škole u Peterancu // Izvor: kckzz.hr

Što se tiče konkretnih radova, u planu je dogradnja dvije učionice, proširenje blagovaonice i kuhinje, izvest će se toplinska ovojnica cjelokupne građevine u energetski razred B kao i novi priključak na javnu vodovodnu mrežu s novim hidrantskim vodovodom te unutarnjim i vanjskim razvodom sanitarne i oborinske kanalizacije. Obnovit će se i električne instalacije te instalacije slabe struje, vatrodojave i gromobranske instalacije, a ugovoreni rok za završetak radova je 11. kolovoza.

Načelnik Peteranca Krešimir Matijašić i ravnatelj OŠ Frana Koncelaka Drnje Ivan Pikivača zahvalili su Županiji što je prepoznala potrebu investicije, a potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenik župana Ivan Pal, viša savjetnica za provedbu kapitalnih projekata Ana Mušlek te Vedran Petrović ispred tvrtke Petgrad.

čitam...