Grad zaposlio 16 novih visoko obrazovanih vježbenika

11:25h
0
Grad zaposlio 16 novih visoko obrazovanih vježbenika // foto: Koprivnica.hr

Grad Koprivnica nastavlja sa programom  „Zapošljavanje volontera“, pa je tako u gradsku upravu  stiglo 16 novih visoko obrazovanih vježbenika sa područja grada Koprivnice.

Radi se o Programu za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ koja je sastavni dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu.

U ovaj program uključene su mlade osobe sa završenom visokom školom bez radnog staža. Cilj programa je mladim nezaposlenim osobama, bez radnog iskustva i staža, osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad.

Stručno osposobljavanje trajati će 12 mjeseci, a nakon toga volonter – vježbenik mora pristupiti stručnom ispitu. Volonteri su raspoređeni unutar Upravnih odjela Grada Koprivnice  te trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Koprivnica.  Ukupne troškove volontera u cijelosti snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Do sada je u sklopu ovog programa vježbenički staž u Gradu Koprivnici završilo 13 visoko obrazovanih volontera-vježbenika.