kreativnost

I vi možete sudjelovati u izradi vizualnog identiteta za 51. Picokijadu

Za odabrani vizualni identitet Natjecatelju se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu 3000 kuna.

09:26h
0

Turistička zajednica Grada Đurđevca raspisala je Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta za 51. Picokijadu sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim online i offline promidžbenim materijalima.

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske, a natjecatelj se može natjecati s više prijedloga. Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo većinom glasova, a odluku će donijeti najkasnije do 1. travnja 2019. godine.

Za odabrani vizualni identitet Natjecatelju se dodjeljuje novčana nagrada u iznosu 3000 kuna.

Prijedloge je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici najkasnije do 15 ožujka preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac s naznakom:

„NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR VIZUALNOG IDENTITETA 51. PICOKIJADE“

Radovi dostavljeni nakon roka i/li koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti razmatrani.

Cjelokupni tekst javnog natječaja nalazi se ovdje.