PRIGODA

[IMENDANI] Brzi Božidar i karakterna Katarina danas slave, sve najbolje

09:00h
0
imendani

Katarina i Božidar danas slave imendane.


Katarina je karakterna, aktivna, temperamentna, ambiciozna, racionalna, iskrena, nepristrana i angažirana osoba.

Božidar je brz, ohrabrujuć, žilav, intuitivan, dominantan, angažiran i rječit.

čitam...