žute i plave

Komunalac objavio kada možete podići svoju vrećicu za plastičnu ambalažu, svaka dodatna se plaća

Osim žutih vreća korisnici mogu otpadnu plastičnu ambalaža odložiti u žuti spremnik te otpadni papir u plavi spremnik najbližeg zelenog otoka ili je besplatno predati na reciklažnom dvorištu u Ulici Adolfa Daničića 5 (industrijska zona Dravska – telefon 048/621-047).

13:12h
0
Foto: Komunalac

Komunalac ovim putem obavještava korisnike da žute vreće za plastični ambalažni otpad mogu preuzeti radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati u Upravnoj zgradi Komunalca, Mosna ulica 15, Koprivnica.

Žute vreće su uključene u cijenu javne usluge. Svaki korisnik im pravo na jednu besplatnu žutu vreću po odvozu za prvo polugodište ove godine.

Isto tako u okolnim općinama, korisnici imaju pravo na šest besplatnih žutih vreća za otpadnu plastiku te šest besplatnih plavih vreća za otpadni papir u prvom polugodištu ove godine.

Dodatne količine žutih vreća mogu se kupiti na blagajnama Komunalca po cijeni od jedne kune (s uključenim PDV-om). Isto tako na blagajnama se mogu kupiti i dodatne količine plavih vreća po cijeni od 2 kune (s uključenim PDV-om).

Osim žutih vreća korisnici mogu otpadnu plastičnu ambalaža odložiti u žuti spremnik te otpadni papir u plavi spremnik najbližeg zelenog otoka ili je besplatno predati na reciklažnom dvorištu u Ulici Adolfa Daničića 5 (industrijska zona Dravska – telefon 048/621-047).

Od 1. siječnja 2019. godine u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima može se odložiti i tetrapak. Ambalažu je potrebno isprati i očistiti od sadržaja.

Mole se korisnici da namjenske žute i plave vreće ne koriste za predaju miješanog komunalnog otpada jer neće biti preuzete.

čitam...