Konstituirano Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici

14:47h
0
Cilj samog Vijeća je prevencija štetnih ponašanja te pomoć pri realizaciji preventivnih programa // foto: kckzz

U prostorijama Županije održana je konstituirajuća sjednica Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije. Okupljene predstavnike upravnih tijela, institucija, udruga građana i medija na početku je u ime predsjednika Vijeća, župana Darka Korena, pozdravio njegov zamjenik Ivan Pal te je zahvalio svim članovima na interesu za aktivnim sudjelovanjem u radu Vijeća jer je ono i zamišljeno kao tijelo koja brine o podizanju razine sigurnosti u lokalnoj zajednici.

Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Dražen Magdić iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke. On je iznio presjek rada postojećih vijeća za prevenciju na području Republike Hrvatske, te ustvrdio da su na području Županije najaktivnija Vijeća Kalinovca i Kloštra Podravskog.

Cilj samog Vijeća je prevencija štetnih ponašanja te pomoć pri realizaciji preventivnih programa poput „Alkohol nije cool“ i „Cuga je tuga“. Konstituirano Vijeće je definiralo nekoliko prioritetnih problema i područja na kojima treba raditi, a radi se o smanjivanju svih vrsta ovisnosti kod mladih, sigurnosti u prometu, vršnjačkom nasilju kod mladih i seksualnom nasilju nad djecom. Dogovoreno je i osnivanje radne grupe koja bi sve predložene programe trebala uskladiti te osmisliti strategiju koju će Vijeće provoditi.