Koprivnica uvela naknadu za razvoj u skladu s novim zakonom o vodama

15:31h
0
Koprivnički pročistač // foto: komunalac-kc.hr

Koprivničanci će od 01.-oga siječnja iduće godine plaćati naknadu za razvoj, koju nalaže Zakon o financiranju vodnog gospodarstva.  Uz račune za potrošenu vodu i odvodnju naplaćivat će ju Komunalac čiji je direktor Josip Pobi pojasnio:

„Što se tiče samih građana, cijena vode će ostati kakva je i dosad bila, ista. Dok će se – s obzirom da je došao novi Zakon o vodama, koji je napravio drugu strukturu cijene, jedinice lokalne samouprave donose svoje odluke o naknadama za razvoj. Iz tih naknada za razvoj se financira izgradnja budućih vodnih građevina, znači u vodoopskrbi i odvodnji.“

Od naknade za razvoj u Koprivnici će se financirati izgradnja vodnih komunalnih građevina, otplaćivat će se kredit za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ostali troškovi provođenja investicije izgradnje. Naknada će se naplaćivati na osnovu potrošene vode a za one koji nisu priključeni na javni vodovod prema broju članova domaćinstva. Dosad je u Koprivnici za ovu namjenu novac dolazio iz više izvora, poput gradskog proračuna, naknada za priključke, šumskog doprinosa i dijelom iz cijene vodne usluge.

tekst: Radio Drava