Legalizacija u županiji // SDP hitno traži poboljšanje učinkovitosti rješavanja zahtjeva građana

12:39h
0
Milivoj Androlić // Foto: Arhiva
Milivoj Androlić // Foto: Arhiva ePodravina.hr

Koprivničko-križevačka organizacija SDP-a poslala je medijima priopćenje u kojem se njen predsjednik Milivoj Androlić osvrće na proces legalizacije koji se, prema njegovom mišljenju i stavu stranke u županiji, odvija presporo.

Priopćenje donosimo u cijelosti.

„Legalizacijom nezakonito izgrađenih objekata se nastoji riješiti dugogodišnji problem bespravne gradnje i uvesti red u prostorno uređenje države. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je izradilo registar u kojem su vidljivi podaci o broju riješenih predmeta po županijama i gradovima. Županija Koprivničko-križevačka je od 53 jedinica regionalne i lokalne samouprave na 50 mjestu po učinkovitosti. Dosadašnjom organizacijom rada lošije od nas su organizirane jedino Vukovarsko-srijemska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija. Kako naša Županija nije uspjela riješiti 3804 predmeta u zadanom roku, oni su izuzeti te za njih Županija nema pravo prihodovati naknadu.

Indikativno je da je Županiji više predmeta izuzeto nego što ih je uspjela riješiti jer je broj riješenih zahtjeva svega 3036. Neefikasna usluga Županije na ovom području rada direktno oštećuje građane jer im onemogućava ostvarenje prava koja mogu koristiti kao vlasnici legaliziranih objekata. Primjer za to je mogućnost ostvarenja poticaja za energetsku učinkovitost obiteljske kuće. Država daje bespovratna sredstva za ovu svrhu u visini od 40 do 80% ukupne investicije, no za bespovratna sredstva se mogu natjecati vlasnici objekata koji su legalizirani.

SDP Koprivničko-križevačke županije traži od Županijske izvršne vlasti da hitno poduzme mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva građana za legalizaciju objekata”, stoji u prioćenju predsjednika Županijske organizacije SDP-a Milivoja Androlića.