intervju

Načelnik Kloštra Podravskog Siniša Pavlović: Općina je sada u puno boljem stanju nego na početku mandata, planiram biti načelnik još neko duže vrijeme

U općini Kloštar Podravski radi se punom parom. Puno projekata je završeno, puno ih je odobreno, a puno ih je tek prijavljeno.

10:00h
0
Siniša Pavlović // Foto: Matija Gudlin

Općina Kloštar Podravski uskoro slavi svoj dan. To je bio pravi povod za intervju s načelnikom Sinišom Pavlovićem koji se u razgovoru s nama osvrnuo na svoj mandat i projekte koji su provedeni ili se provode.

Kao i svi, gosp. Pavlović sada je na pola mandata. Priupitali smo ga kako je zadovoljan dosadašnjim djelovanjem.

– Iznimno sam zadovoljan djelovanjem tijekom svog mandata iz razloga što je provedeno niz projekata koji su za dobrobit svih mještana Općine Kloštar Podravski – rekao je.

Koji projekt bi izdvojili kao najvažniji za razvitak općine?

Smatram da su svi projekti na području Općine Kloštar Podravski jednako važni tako da ne bih radio nikakvu razliku između projekata. Također moram napomenuti da smo proveli 18 projekata u zadnjih godinu i pol dana na koje sam ponosan i koji će omogućiti bolje uvjete života svih naših mještana.

Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

Koji projekti su trenutno aktualni u Općini?

Odobreni su natječaji za energetsku obnovu društvenog doma u Budančevici, adaptaciju i uređenje prostora javne namjene u zgradi mješovite namjene, nabavu i ugradnju vertikalne podizne platforme u zgradi općine Kloštar Podravski, izradu projektno-tehničke dokumentacije za izradu polivalentnog doma javne namjene u Kloštru Podravskom, program ZAŽELI – zapošljavanje žena, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, izgradnju reciklažnog dvorišta te kupnju komunalne opreme, odnosno traktora.

Od završenih projekata imamo rekonstrukciju nerazvrstane ceste Prugovac – Kozarevac, izgradnju dječjeg igrališta u naselju Kozarevac, asfaltiranje i izgradnju parkirališta ispred društvenog doma u naselju Prugovac, obnovu nogometnog igrališta i izradu ograde u naselju Prugovac, LED rasvjetu na području općine Kloštar Podravski, cestu Kloštar Podravski – Kozarevac – Ribnjička, asfaltiranje ceste Kozarevac – Draganci, ogradu Osnovne škole Kloštar Podravski, rekonstrukciju ceste i asfaltiranje Kozarevac – Črešnjevica, izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta Kloštar Podravski.

Naravno, imamo još nekoliko bitnih projekata koji su prijavljeni, a to su poučno edukativna staza Veseli brijeg Kozarevac, polivalentni objekt javne namjene, izgradnja tribine, športsko sportska dvorana, opremanje pozornice društvenog doma, izgradnja pomoćne zgrade oko groblja u naselju Kozarevac, adaptacija sportske građevine, svlačionice i prostorije nogometnog igrališta, spomen obilježja Hrvatski velikani te aglomeracija Kloštar Podravski. Nadamo se da će i ti projekti biti odobreni.

Što planirate za naredni period?

Planiram izgradnju športsko sportske dvorane vrijednosti otprilike 9.000.000 kuna i izgradnju kanalizacije na području Općine Kloštar Podravski.

Kako mještani komentiraju Vaš dosadašnji rad?

Smatram da su zadovoljni jer vide vrlo velike pomake i da se ulaže veliki trud kako bi naši mještani prije svega bili zadovoljni.

Ukinuli ste proviziju za plaćanje Grobne i Komunalne naknade, kakvi su rezultati toga?

Što se tiče provizije za komunalnu i grobnu naknadu, naši mještani je ne plaćaju u uredima Hrvatske pošte u naselju Kloštar Podravski i na taj način smo mještanima dokazali da imamo obzira prema njima kako bi što manje sredstava izdvajali.

Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

Dogovorene su i nove suradnje s HEP-om…

Dogovoreno je da se dotrajali drveni stupovi zamjene s betonskim stupovima te postavljanje led rasvjete jer je ekološki prihvatljiva i financijski isplativija.

Kako vidite Kloštar Podravski na kraju Vašeg mandata?

Vidim ga u puno boljem stanju nego u početku moga mandata.

Kakvi su Vam dugoročni politički planovi?

Biti načelnik ove predivne Općine.

Kakva je suradnja s drugim Općinama?

Iznimno zdrav i kvalitetan odnos imam sa svim svojim kolegama.

čitam...
Loading...