Tradicija

Ovo su najčešća imena u Podravini i Prigorju

Prema učestalosti, Ivana u stopu slijede muška imena imena Josip, Stjepan, Željko i Franjo.

08:10h
0
Križevci centar// Foto: Matija Gudlin

Očekivano, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najčešće muško ime u Koprivničko-križevačkoj županiji je Ivan, a žensko Marija.

Prema učestalosti, Ivana u stopu slijede muška imena imena Josip, Stjepan, Željko i Franjo. Za njima ide petorka Marko, Tomislav, Ivica, Marijan i Mario. Iako ne u tolikom broju, prevladavaju i imena Dragutin, Luka, Nikola, Damir, Vladimir, Dražen, Mladen i Branko.

Žensko ime Marija pak slijede Ana, Katarina, Ivana, Katica i Ljubica. Često se pojavljuju i Marica, Dragica, Mirjana, Nada, Marina, Božica i Martina.

Podravke i Prigorke nose i imena Vesna, Štefica, Kristina, Đurđica, Petra, Valentina i Barica.

U Koprivnici od muških imena prevladavaju Ivan, Josip, Stjepan, Željko i Marko. U Križevcima su to ista imena samo drugim redosljedom – Ivan, Stjepan, Josip, Željko i Marko, a u Đurđevcu Ivan, Josip, Željko, Luka i Petar.

Najčešća ženska imena u sva tri grada su Marija i Ana, a u Koprivnici ih sijede Ivana, Katarina, Mirjana i Vesna.

U Križevcima su to Ivana, Ljubica Dragica, Katica i Štefica, a u Đurđevcu Katarina, Ljubica, Nada, Katica, Ivana i Mirjana.