dobar primjer

Nakon sufinanciranja rušenja starih kuća, Grad Đurđevac pomoći će u rušenju kućnih ograda

Nakon što je Grad Đurđevac pokrenuo sufinanciranje rušenja starih kuća, donesena je i odluka da će se financirati troškovi za rušenje starih kućnih ograda od betona, cigle i drugih teških materijala.

14:51h
0
Foto: đurđevac.hr

Nakon što je Grad Đurđevac pokrenuo sufinanciranje rušenja starih kuća, donesena je i odluka da će se financirati troškovi za rušenje starih kućnih ograda od betona, cigle i drugih teških materijala.

Cilj ove mjere je da se uklone ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike.

Grad će ih ukloniti o svom trošku, te će snositi trošak postavljanja panel ograde u iznosu od 110 kuna po dužnom metru.

Vlasnici ne moraju odmah po podnošenju zahtjeva u realizaciju radova već je rok za izvedbu radova do kraja godine.

Već u samom početku, pristiglo je 20 zahtjeva što dokazuje velik interes građana i za ovu mjeru.

Zahtjev za uklanjanje ograde vlasnici mogu predati u Grad Đurđevac svaki radni dan 0d 8 do 16 sati, a na temelju prijedloga Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo donijet će se odluka o uklanjanju i odobrenju sredstava.

Također, komunalni redar će obići teren i sve vlasnike opasnih ograda pozvati da ih urede i iskoriste ovu mjeru.

Uvjet za odobrenje sredstava za postavu ograde je da vlasnik izgradi temelj za ogradu visine 20 cm, da ograda bude postavljena regulacijom linijom, a ako želi vlasnik može postaviti i drugačiju vrstu ograde.

Detaljnije informacije zainteresirani mogu dobiti na broj 811-052.

čitam...