napredak

Nastavlja se projekt Maslačak za sve vrijedan 5,1 miljuna kuna

Osim kraćih programa i dalje će se osigurati produljeni rad dječjeg vrtića.

08:55h
0
DSC  resize
Foto: djurdjevac.hr

Grad Đurđevac u partnerstvu s Dječjim vrtićem Maslačak prijavio je projekt Maslačak za sve, a nedavno je stigla potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je uspješno prošao administrativnu provjeru.

Projektom će se unaprijediti 11 postojećih kraćih programa, a to su engleski i njemački jezik, likovna, informatička, sportska i glazbena igraonica, vjerska i etno-tradicijska grupa, grupa za darovitu djecu, eko program i program potpore roditeljima, te će se uvesti dva nova: program senzorne integracije i integrirani Montessori program.

Osim kraćih programa i dalje će se osigurati produljeni rad dječjeg vrtića.

Ukupna vrijednost projekta je oko 5,1 milijuna kuna, a očekuje se da će se financirati u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda, a trajat će 20 mjeseci.

– Želja nam je da se što više djece uključi u kraće programe, jer je razdoblje od tri godine kritično za usvajanje stranih jezika i razvoj kreativnosti čemu se daje poseban naglasak pri provedbi kraćih programa. Sredstva za ovaj projekt osigurana su iz EU fondova tako da je pohađanje kraćih programa besplatno – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.