Ne može mi ništa kiša, jača sam od sudbine!
Foto: Jurica Karan