ROK JE 30 DANA

Općina Legrad objavila javni poziv, udrugama i neprofitnim organizacijama dodijelit će novac za programa i projekte koje provode

Sve detalje i upute, kao i prijavne obrasce možete pronaći na stranici Općine. Rok za podnošenje prijava projekta, odnosno projekata programa je 30 dana od dana objave Javnog poziva, a dostavljaju se, sa cjelokupnom dokumentacijom, u papirnatom obliku.

09:02h
0
Reciklažno dvorište Legrad, početna konferencija // Foto: Matija Gudlin
Foto: Matija Gudlin

Općina Legrad objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine.

– Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge i neprofitne organizacije koje su osnovane ili djeluju na području Općine Legrad i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje javni poziv – stoji u pozivu.

Prema onom što stoji u pozivu, prijaviti se mogu programi ili projekti u deset kategorija, a te kategorije, ali i kriterije te sve ostale bitne informacije možete pronaći na službenoj stranici Općine.

Prijavitelji moraju biti pravne osobe, nevladine i neprofitne udruge, odnosno organizacije civilnog društva registrirane prema Zakonu o udrugama, koje aktivno djeluju više od jedne godine i koje imaju prijavljeno sjedište na području Općine Legrad ili u provođenju programa imaju uključene osobe s prijavljenim prebivalištem na području Općine Legrad, kao i udruge koje će program, odnosno projekt provoditi na području Općine Legrad.

Sve detalje i upute, kao i prijavne obrasce možete pronaći na stranici Općine. Rok za podnošenje prijava projekta, odnosno projekata programa je 30 dana od dana objave Javnog poziva, a dostavljaju se, sa cjelokupnom dokumentacijom, u papirnatom obliku.

Prijavni obrazac mora biti u cijelosti popunjen, potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjeren pečatom. Prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu Javnog poziva obavezno se popunjava putem računala, a dostupan je na internetskoj stranici Općine Legrad.

čitam...
Loading...