Općine kupuju čamac za civilnu zaštitu na Dravi

13:58h
0
camac f

081127-camac-mDeset načelnika općina Koprivničko-križevačke županije (Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Legrad, Molve, Novo Virje, Peteranec i Podravske Sesvete), kroz čije područje protječe rijeka Drava, u četvrtak je u sjedištu Županije potpisalo Sporazum o nabavi čamca i vanbrodskog motora za potrebe civilne zaštite, priopćeno je iz Službe ureda župana.

Ovaj aluminijski čamac dužine 5 metara je četvrti čamac koji će služiti za potrebe zaštite i spašavanja na rijeci Dravi. Jedan čamac je u vlasništvu Policijske uprave Koprivničko-križevačke, drugi u vlasništvu Hrvatskih voda, treći općine Molve, a ovaj četvrti čiju kupnju financira deset navedenih općina nalazit će se na području općine Molve u vodo-čuvarnici Repaš. Cijena čamca s PDV-om iznosi 63.774,00 kn, a svaka općina sudjeluje jednakim iznosom, odnosno sa 6.377,40 kn.

Čamac mogu koristiti sve općine potpisnice ovog Sporazuma, Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije sa svojim postrojbama, Postaja granične policije Koprivnica, Hrvatske vode te Vodnogospodarski odsjek Varaždin za vodno područje sliva Drave i njenih pritoka na području Koprivničko-križevačke županije, a po odobrenju Stožera zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije.