Partijanerice

23:00h
0
"Partijanerice"

Ovu sliku snimio je u Podravkinu restoranu društvene prehrane sedamdesetih godina Vladimir Kostjuk. Lijevo u neoštroj sjeni je sekretar SK vjerojatno radne cjeline Opća kordinacija Ivina Šiprakov, a ispred su članice i članovi partije, na jednom od sastanaka, gdje se razglabalo tko zna o čemu. Je li o kongresnim materijalima, je li o radnoj disciplini, je li o velikim ili malim stvarima. Uglavnom priče bez utjecaja. Mali čovjek je uvijek ostao mali čovjek, s malom plaćom i obećanjima o boljoj budućnosti.

A to nam obećavaju od onog rata na ovamo, već 66 godina, pa nikak…

Zašto naslov Partijanerice? Pa, tak. Partija, partijaneri.