Peteranska cesta

Počinje rekonstrukcija kolnika i staze te gradnja rotora

15:23h
0
Na ovom će se dijelu Peteranske ceste prema Čardi graditi rotor // Foto: Matija Gudlin

Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.600.000,00 kuna, a vrijeme trajanja radova trebalo bi biti tri mjeseca.

U četvrtak, 14. srpnja, počinju dugoočekivani radovi na dijelu Peteranske ceste – od spoja s Ulicom Mihovila Pavleka Miškine i raskrižja s Ulicom Čarda prema sjevero-istoku u smjeru Peteranca.

Projektom će biti obuhvaćena rekonstrukcija kolnika ulice i postojeće staze uz istočni rub ulice (uz kompleks Kampusa) te izgradnja nove pješačke staze s uređenjem kolnih prilaza uz nasuprotni zapadni rub ulice.

Rekonstrukcijom će se dobiti prometnica širine kolnika 7 m, s dvije vozne trake, pješačko-biciklistička staza širine 2,8 m uz istočni rub ulice (uz kompleks Kampusa – nekadašnja vojarna) te pješačka staza sa suprotne strane širine 1,6 m. Staze će od kolnika biti odvojene zelenim pojasom.

Na samom kraju zahvata, dakle kod drugog ulaza u kompleks Kampusa (nekadašnja vojarna) bit će formirano novo raskrižje u obliku kružnog toka prometa (rotor). Novi rotor bit će smješten u osi Peteranske ceste (dimenzije vanjskog radijusa 18 m), a okuživat će ga novo izvedene pješačko biciklističke staze odijeljene zelenim pojasom. Osim krakova Peteranske ceste u rotor će ulaziti i krak prometnice iz kompleksa Kampusa te novoformirani krak na koji će se spajati buduća prometnica prema Ulici Čarda.

U sklopu zahvata će se, uz rekonstrukciju i izgradnju prometnih površina, za potrebe odvodnje površinskih voda, u duljini cijele trase koja spada u obuhvat zahvata izgraditi i oborinska kanalizacija.

S obzirom da se Peteranska cesta nalazi na državnom koridoru i spada pod nadležnost Hrvatskih cesta sporazumom sklopljenim između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Koprivnice određeno je da će investitor na izvođenju radova na rekonstrukciji dijela Peteranske ceste biti Hrvatske ceste d.o.o., dok će Grad Koprivnica sufinancirati izvođenje radova na izgradnji oborinske odvodnje i pješačko biciklističkih staza.

Grad Koprivnica će ujedno biti investitor nad izvođenjem radova koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata koji su pod njegovom nadležnošću odnosno provodit će i financirati prilagodbu javne rasvjete prilikom izgradnje novog kružnog raskrižja kao i izgradnju kabelske kanalizacije u dijelu obuhvata zahvata.

S obzirom da tijek prometa tijekom izvođenja radova nije moguće osigurati adekvatnim okolnim prometnim pravcima, gradnja i rekonstrukcija dijela predmetnog zahvata izvoditi će se uz propuštanje prometa preko gradilišta u fazama.

Za vrijeme provođenje radova, gradilište će biti opremljeno svom potrebnom prometnom signalizacijom uz čije poštivanje će se vršiti usporeno, ali sigurno prometovanje (uz istovremeno obavljanje radova na rekonstrukciji).

Odabrani izvođač radova na rekonstrukciji dijela Peteranske ceste u Koprivnici je KOMING d.o.o. Stručni nadzor provodit će trgovačko društvo Labos d.o.o iz Varaždina. Ukupna vrijednost svih radova iznosi 2.600.000,00 kuna.

Kako je napomenuto radovi na predmetnoj rekonstrukciji započinju dana 14.7.2016. godine, dok je ugovoreno vrijeme trajanja radova 3 mjeseca. Ali ono je naravno ovisno i o vremenskim uvjetima tokom gradnje.