Počinju radovi na komunalnom opremanju stambene zone Lenišće istok

15:40h
0
radovi velika

Počinju komunalni radovi na LenišćuGradonačelnik Zvonimir Mršić otvorit će sutra radove na komunalnom opremanju stambene zone Lenišće istok.

Radovi se izvode u sklopu opremanja stambene zone južno od Ulice dr. Željka Selingera i istočno od Ulice Mije Šimeka, a zahvatom će biti obuhvaćeno kompletno komunalno opremanje stambene zone. Zahvatom će se osigurati komunalna opremljenost ukupno 24 građevne čestice stambene namjene za obiteljsku izgradnju i šest građevnih čestica stambene namjene za višestambenu izgradnju.

Komunalno opremanje će se vršiti na duljini od 800 metara, a obuhvaća izgradnju vodovodne mreže s izvodima priključaka u građevinske parcele, izgradnju kanalizacijske mreže, ulične plinske mreže, javne rasvjete, kao i izgradnju TK kabelske kanalizacije te kabelske kanalizacije za kabelsku TV sa izvodima u parcele, a koja omogućava naknadnu izvedbu kabelskih razvoda. Istim se zahvatom predviđa i uređenje kolnika, pješačke i biciklističke staze te kolnih prilaza građevinskim parcelama.

Radovi započinju izgradnjom kanalizacijske, vodovodne i plinske mreže, a nastavit će se izgradnjom prometnica, DTK i javne rasvjete.

Izvoditelj radova na izgradnji vodovodne, plinske i kanalizacijske mreže je tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica, a stručni nadzor provodit će GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Završetak radova ovisi o vremenskim uvjetima, a planira se u proljeće 2009. godine. Kompletne troškove navedene izgradnje financira Grad Koprivnica, u ukupnom iznosu oko 6,5 milijuna kuna.