županijski savjet za zdravlje

‘Potrebno je spojiti Zavod za hitnu medicinu i sanitetski prijevoz’

15:25h
0
Sastanak Savjeta za zdravlje // Foto: KC-KŽ županija
Sastanak Savjeta za zdravlje // Foto: KC-KŽ županija

Na sastanku Savjeta za zdravlje Koprivničko-križevačke županije razgovaralo se o vraćanju osnivačkih prava javnih ustanova u zdravstvu osnivačima, obustavi postupka sanacije, saniranju duga i spajanju Zavoda za hitnu medicinu i sanitetskog prijevoza Doma zdravlja.

Mato Devčić, predsjednik Savjeta za zdravlje Koprivničko-križevačke županije, sazvao je sastanak Savjeta kako bi sa članovima razgovarao o aktualnoj problematici u zdravstvenom sustavu.

Tom prilikom Željka Koluder-Vlahinja, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti, istaknula je kako je Sabor nedavno izglasao Zakon o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova na temelju kojeg će Vlada donijeti odluku o obustavi postupka sanacije za javne ustanove u zdravstvu. Dodala je kako će se tom odlukom osnivačka prava vratiti osnivaču.

Usto, istaknula je kako je nedavno s Ivanom Palom, zamjenikom korpivničko-križevačkog župana, bila na sastanku kod Darija Nakića, ministra zdravlja, na kojem su razgovarali i o izradi posebnih sporazuma kojima će se regulirati prava i obveze između ministarstva, osnivača javne ustanove i same ustanove vezano uz povrat duga. Pritom, onaj nastali do kraja prosinca prošle godine neće opterećivati Županiju, ali onaj od 1. siječnja ove godine ići će na teret Županije.

Darko Koren, koprivničko-križevački župan, kazao je kako se o Zakonu o dopuni Zakona o sanaciji treba dobro razmisliti i pronaći pravi odgovor za daljnji rad bolnice, ali i Županije.

Između ostalog na sastanku je razmatrana i informacija o provođenju postupka spajanja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije koju je ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina pobliže objasnila. U svom obraćanju istaknula je kako do tog razdvajanja nije ni trebalo doći te da smatra da se Zavod za hitnu medicinu i sanitetski prijevoz Doma zdravlja treba ponovno spojiti radi boljeg funkcioniranja unutar sustava.

Na samom kraju sastanka jednoglasno je definirana potreba da se Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i sanitetski prijevoz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije spoje radi pružanja sveobuhvatne primarne zdravstvene zaštite i njege.

čitam...