Predviđeni zahvat uništit će posljednje prirodno ušće

14:47h
0
drava velika

Ušće Mure u DravuPovod konferencije za medije održane danas na ušću rijeke Mure u rijeku Dravu kod Legrada je najava predviđenog zahvata regulacije vodenog toka rijeke Drave na tom području. Javnost su na moguće opasnosti odlučili upozoriti članovi Ekološkog društva Koprivnica te Dravske lige.

– Najavljeni zahvat ozbiljno je i nasilno zadiranje u područje posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut (najstroža kategorija zaštite po Zakonu o zaštiti prirode NN 70/05) te znači potpuno uništenje posljednjeg prirodnog ušća rijeke u ovom dijelu Europe, upozorava Helena Hećimović te dodaje kako je zahvat u suprotnosti s nedavno potpisanom Deklaracijom o Dravi na razini pet zemalja dravskog sliva i svim zakonima vezanim uz zaštitu okoliša Republike Hrvatske te direktivama Europske unije.

Na kraju je naglašeno da ukoliko bude proveden, zahvat će zauvijek uništiti neprocjenjivu prirodnu baštinu, najvažniji dio budućeg Regionalnog parka Mura-Drava.