hzz

Prijavite se za stručno osposobljavanje u Gradu Đurđevcu

Stoga pozivaju sve nezaposlene mlade ljude s područja Grada Đurđevca koji se vode u bazi podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Križevci Ispostava Đurđevac.

11:39h
0

Grad Đurđevac će u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i u ovoj godini provoditi prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.


Stoga pozivaju sve nezaposlene mlade ljude s područja Grada Đurđevca koji se vode u bazi podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Križevci Ispostava Đurđevac i koji imaju interes za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa da dostave svoj životopis u Grad Đurđevac na adresu Stjepana Radića 1, Đurđevac ili na mail na e-mail adresu: grad@djurdjevac.hr.

čitam...