Koprivničko-križevačka županija

Radni sastanak – Akcijski plan za uključivanje Roma u županiji

11:20h
0
Foto: kckzz.hr

Analiza prijedloga Akcijskog plana za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine bila je glavna tema današnjeg radnog sastanka održanog u Županijskoj upravi.

Pozdravne riječi na samom početku uputila je pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, Marina Horvat Pavlic, koja je ukratko predstavila i sam prijedlog Akcijskog plana.


Ovaj radni sastanak je zapravo jedan kontinuitet naših nastojanja da društvo za koji smo dobili mandat bude još više integrirano u sve procese koje se u našoj Koprivničko-križevačkoj zajednici događaju i da u njega uključimo što veću skupinu ljudi – započeo je župan Darko Koren te dodao kako smatra da je komunikacija Koprivničko-križevačke županije i nacionalnih manjina na jako dobroj razini, iako uvijek težimo još i boljoj.

Ukratko se osvrnuo i na Vijeće romske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji te istaknuo kako se u budućnosti nada napretku i da će Županija i dalje podržavati rad Vijeća kao i cijeli niz drugih novih programa.

Ovaj Akcijski plan proizlazi iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma u kojoj je naveden i nacionalni pravni okvir vezan uz socijalno uključivanje Roma, koji se proteže i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj je pripremiti Akcijski plan koji će u sebi sadržavati realne mjere i aktivnosti unutar kojih će i pravovremeno biti osigurana financijska sredstva u samom proračunu.

Radnom sastanku su prisustvovali i zamjenik župana, Ivan Pal te predsjednica Županijske skupštine, Verica Rupčić.

čitam...