Proširenje vodovodne mreže

Sokolovac će dobiti sedam kilometara novog vodoopskrbnog cjevovoda

Planirani rok završetka radova je do kraja 2021. godine, ovisno o dostupnosti financijskih sredstava Hrvatskih voda.

15:03h
0
slika  scaled
Foto: Koprivničke vode

Ovih dana započelo se s radovima na Izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovec Sokolovački u općini Sokolovac, ugovorene vrijednosti 2.485.166,88 milijuna kuna (bez PDV-a). Financijska konstrukcija predmetne investicije ugovorena je uz pomoć Hrvatskih voda koje sufinanciraju 80% investicije, a Općina Sokolovac financira 20% vrijednosti investicije. Planirani rok završetka radova je do kraja 2021. godine, ovisno o dostupnosti financijskih sredstava Hrvatskih voda.

Planirano je da se spajanjem na postojeću vodoopskrbnu mrežu u naselju Srijem izvede sedam kilometara novog vodoopskrbnog cjevovoda profila DN 110 mm. Cjevovod će omogućiti zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva pitkom vodom kao i protupožarne potrebe hidrantske mreže.

Nositelj realizacije investicije su Koprivničke vode, a ugovoreni izvođač radova je Koming d.o.o. iz Koprivnice.

Foto: Koprivničke vode