Trg slobode u izgradnji

23:00h
0
Trg slobode u izgradnji

Iako je slika stara nekoliko desetljeća, Koprivničanci sigurno prepoznaju lokaciju. Ovo je Trg slobode u izgradnji. Desno je prva verzija pločnika i zgrada u kojoj je Podravkina prodavaonica Kifla. U dnu su tzv. boračka stambena zgrada i nekadašnja Osnovna škola ”Branko Jambrešić Zriko”, danas OŠ Đure Estera, a lijevo je postojeća stambena zgrada.

Još nije zasađeno 88 borova u čast Titova godina života, niti su uređeni parkovi. O parkirlištima nije se ni razmišljalo.

I na ovom blatu i mlakama izrastao je grad.

čitam...