Wi-Fi pristup

U Ludbregu besplatan Wi-Fi na više lokacija

Pristupne točke ugrađuju poduzeća za instaliranje bežičnog interneta, a u Ludbregu je to tvrtka Magic net.

09:45h
0
Foto: Matija Gudlin

Grad Ludbreg završio je aktivnosti u okviru WIFI4EU inicijative kojom Europska komisija želi osigurati besplatan pristup bežičnom internetu za sve građane Europske unije u javnim prostorima. Tako će građani moći koristiti Internet besplatno putem WiFi pristupnih točaka u parkovima, muzejima, zdravstvenim ustanovama, upravama…


Pristupne točke ugrađuju poduzeća za instaliranje bežičnog interneta, a u Ludbregu je to tvrtka Magic net. Za izgradnju mreže bilo je potrebno implementirati bežične pristupne točke za unutarnju ili vanjsku uporabu ovisno o samoj lokaciji, jer mikrolokacije određuju konfiguraciju, količine i tipove uređaja, odnosno broja vanjskih i unutarnjih pristupnih točaka.

Na javnim pozicijama postavljene su pristupne točke, a pokriveni su: Suvenirnica kod Svetišta Predragocjene Krvi Kristove, Školska Sportska Dvorana, Trg Svetog Trojstva, Arheološki park Iovia Ludbreg, Ljekarna Ludbreg, Zanatski trg, Nogometni Klub Podravina, Otok Mladosti, Gradska tržnica i Željeznički kolodvor Ludbreg.

Antene, unutarnji i vanjski moduli postavljeni su na 12 lokacija i pokrivaju većinu područja grada. Sustav koji je pripremila tvrtka Magic net pušten je u rad u prosincu 2020., a 18. prosinca 2020. godine Europska komisija je verificirala sustav na daljinu čime projekt realiziran.

Ukupna vrijednost provedbe iznosila je 15.000 eura.

čitam...