POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI

Udruga HERA i dalje pomaže te pruža podršku ženama žrtvama nasilja

Inače, ovaj sporazum je nastao u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“ kojeg provodi Udruga HERA u suradnji s Centrima za socijalnu skrb Koprivnica i Križevci i Udrugom „Bolje sutra“.

15:23h
0
Foto: Udruga HERA

Udruga HERA izradila je i potpisala Sporazum o suradnji s Centrima za socijalnu skrb Koprivnica i Križevci.

Sporazum o suradnji potpisan je s ciljem umrežavanja organizacija civilnoga društva s institucionalnim pružateljem socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja. Također radi zaštite i poštivanja ljudskih prava, podupiranja vrijednosti nenasilja, prava na jednako postupanje, javno djelovanje u svrhu poboljšanja položaja marginaliziranih grupa i pojedinaca te prevenciju diskriminacije i svih oblika nasilja.

– HERA i Centri će sukladno sporazumu doprinositi unaprjeđenju rada sa ženama žrtvama nasilja, žrtvama obiteljskog nasilja i drugih marginaliziranih grupa i pojedinaca, te ujedno nastojati biti aktivni partneri u provedbi pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja, žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama svih oblika diskriminacije te ostalih ciljanih skupina sukladno područjima djelovanja – poručili su iz udruge.

Foto: Udruga HERA

Inače, ovaj sporazum je nastao u sklopu projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“ kojeg provodi Udruga HERA u suradnji s Centrima za socijalnu skrb Koprivnica i Križevci i Udrugom „Bolje sutra“. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj projekta „Savjetovališta za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“ je unaprjeđenje zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja  te njihovo osnaživanje putem stručne savjetodavne, pravne i psihosocijalne pomoći te promicanje međusektorske suradnje  u svrhu podizanja kvalitete života i socijalne uključenosti žrtava nasilja.

Foto: Udruga HERA

čitam...