Ulica hrvtaske državnosti 1960. godine

23:00h
0
Ulica hrvtaske državnosti 1960. godine

Nekadašnja Ulica 32. divizije (divizije u kojoj je pokojni prvi hrvatski predsjednik general Tuđman bio politički komesar i sekretar Divizijskog komiteta KPH) dolaskom nove vlasti promijenila je naziv, danas se zove Ulica hrvatske državnosti, pa su predsjednikove divizije poslane u povijest još za njegova života.

Nekad je to bio kolski puteljak bez završetka na južnoj strani. Tek se pedesetih godina počela formirati ulica, a kukurzna polja, šibljak i jaruge zamijenile su zgrade.

Ovo je slika iz 1960. godine, kada je ulica već imala prepoznatljiv izgled.