GASTROTOP

VGUK provodi novi projekt namijenjen proizvođačima i pružateljima usluge pripreme hrane

Partneri na projektu su Mađarsko poljoprivredno sveučilište, Kampus u Kaposvaru, Veleučilište u Virovitici, Šomodska trgovačka i industrijska komora iz Kaposvara i Trgovačka i industrijska komora Zalske županije iz Zalaergeszega.

09:32h
0

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima započelo je s provođenjem novog projekta GASTROTOP te je u tu svrhu organizirana i početna konferencija. Riječ je o sveobuhvatnoj obrazovnoj potpori pružateljima usluge hrane koja olakšava potražnju na novonastalim potrošačkim tržištima s ograničenjima u prehrani. VGUK kao glavni partner provodi projekt zajedno s Mađarima u okviru prekogranične suradnje programa Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Opći cilj projekta je poboljšati dostupnost obrazovnih platformi u novoj interdisciplinarnoj domeni – prehrambenom (gastro) turizmu koja se temelji na novim trendovima potražnje za različitim kategorijama hrane. Glavni ciljevi projekta su razvoj i provedba neformalnih edukacijskih programa za prehrambeni (gastro) turizam.

Svrha projekta je razviti sveobuhvatnu obrazovnu podršku za proizvođače hrane i pružatelje usluge spremanja hrane koja će olakšati potražnju za novim posebnim prehrambenim potrebama tržišta. Dakle, na koji način odgovoriti novim potrebama tržišta i prilagoditi mu se kroz ponudu novih oblika hrane (funkcionalna hrana, zdrava hrana, trendi hrana, hrana posebnih nutricionističkih vrijednosti…). Također, svrha projekta je poticanje i razvoj opredjeljenja za razvoj poduzetništva u domeni proizvodnje hrane među studentima poljoprivrede u prekograničnom području (HU-HR). Ovakva obrazovna potpora u vidu edukacije poduzetnika u gastro-turističkom sektoru i studenata poljoprivrede -primarne proizvodnje hrane omogućit će osposobljavanje za prilagodbu gastro turističkih ponuda, kao krajnjeg cilja projekta, u prekograničnim županijama, a sukladno trenutnim zahtjevima i trendovima u potrošnji i konzumaciji hrane u turističkom sektoru te tako pozitivno utjecati na stanje u samozapošljavanju mladog stanovništva i općenito na zapošljavanje u turističkom sektoru.

Na konferenciji je sudjelovalo pedesetak sudionika, a uz partnere su joj nazočili i brojni vanjski dionici koji će sudjelovati u provedbi pojedinih projektnih aktivnosti.

Na početku skupa s par prigodnih nazočne je pozdravila dekanica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima dr.sc. Marijana Ivanek Martinčić, a skupu se obratio i gradonačelnik grada Križevaca Mario Rajn koji je tom prilikom istaknuo ulogu Učilišta kao važnog čimbenika za ukupni razvoj grada kroz dugogodišnji kontinuirani proces provođenja visokoškolskog obrazovanja, ali i cijeli niz realiziranih, i projekata u provedbi. Na početnoj konferenciji bila je nazočna i Andrea Kakas, programski menadžer Zajedničkog tajništva HU-HR programa prekogranične suradnje koja je prezentirala sam Program.

Nakon toga je dr.sc. Silvije Jerčinović, menadžer projekta predstavio projekt, njegove partnere, cilj i svrhu te ciljne skupine i ishode. U nastavku početne konferencije predstavnik svakog od projektnih partnera predstavio je svoju instituciju i aktivnosti koje će se provoditi tijekom ukupne provedbe projekta.

Visoko gospodarsko učilište predstavila je dr.sc. Kristina Svržnjak, a Mađarsko poljoprivredno sveučilište, Kampus u Kaposvaru predstavio je Atilla Pintér. Božidar Jaković prezentirao je aktivnosti Veleučilišta u Virovitici, Šomodsku trgovačku i industrijsku komoru iz Kaposvara i njezine aktivnosti predstavila je Andrea Kovács, i naposlijetku, aktivnosti Trgovačke i industrijske komore Zalske županije iz Zalaergeszega predstavila je njena predstavnica Valéria Szombath.

Partneri na projektu su Mađarsko poljoprivredno sveučilište, Kampus u Kaposvaru, Veleučilište u Virovitici, Šomodska trgovačka i industrijska komora iz Kaposvara i Trgovačka i industrijska komora Zalske županije iz Zalaergeszega.

Projekt je otpočeo u lipnju, a predviđeno trajanje mu je 16 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 291.243 EUR-a, a od toga vrijednost projekta za Visoko gospodarsko učilište u Križevcima iznosi 60.282 EUR-a.