Započinje nova pedagoška godina

09:10h
0

S prvim danom rujna započinje nova pedagoška godina 2011./2012.. U vrtićke objekte (deset objekta na sedam lokacija) kreće sveukupno 833 upisane djece, u šest jasličkih i 30 vrtićkih skupina.

Za roditelje novo primljene djece danas će se održati roditeljski sastanci za roditelje čija djeca dolaze u novoformirane skupine (u 16 sati) i konzultacije za djecu koja dolaze u postojeće skupine /od 15 do 16 sati).

 

Roditelji novoprimljene djece imaju mogućnost, ukoliko žele, radi lakše adaptacije provesti nekoliko dana sa svojom djecom u skupini. To je ujedno prilika da vide na koji način i kako se odvija život u jaslicama i vrtiću.