17.1 C
Koprivnica
Srijeda, 19. lipnja 2024.
No menu items!
- Oglasni prostor -
- Oglasni prostor -
intervju s direktorom i voditeljem projekta aglomeracije

Zdravko Petras: Aglomeracijom osiguravamo opskrbu pitkom vodom i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda za sljedećih pedesetak godina
Z

Ne propustite

S direktorom Koprivničkih Voda i voditeljem projekta Aglomeracije Zdravkom Petrasom, kao glavnim i odgovornim za izgradnju novih kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže na području Koprivnice i okolice, razgovarali smo uoči početka radova.

Već mjesecima se priča o velikom projektu i nikad većem ulaganju u povijesti Koprivnice, Aglomeraciji? Što ona znači za građane Koprivnice i okolice? Kakvu će nam dobrobit donijeti?

Priprema projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ traje već gotovo sedam godina. Nažalost, mislim da je predugo trajala faza izrade Studije izvedivosti i njezinog prihvaćanja od nacionalnih tijela i Europske Unije. Nekoliko su se puta mijenjale nacionalne smjernice za pripreme tih studija, iz jedne se problematike ulazilo u drugu, u međuvremenu su se dizale cijene radova u građevinskoj operativi, općine Sokolovac i Legrad ispale su iz obuhvata Aglomeracije nakon čega smo se vratili u financijski izvedive gabarite te smo na kraju u prosincu 2019. sklopili ugovor o sufinanciranju s Europskom Unijom u iznosu od 69,2 posto i nacionalnim tijelima u iznosu od 22,4 posto. Tako se došlo do brojke od 410 milijuna kuna predviđenih za projekt Aglomeracije uz obvezu sufinanciranja lokalne komponente od 8,4 posto. Ponavljam, mislim da je to predugo trajalo te je rok za izvođenje koji bi trebao biti dulji od onoga za pripremu kraj 2023. godine sad relativno kratak. No, planirani radovi izvedivi su da se naprave u roku, iako ovisi o tome koliko će se izvođač radova uspješno ekipirati.

Projektom Aglomeracije obuhvaćeno je šest općina te područje grada Koprivnice i okolice. Izgradit će se 100 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda, 27 crpnih stanica, 4 retencijska bazena za prihvat oborinskih voda, izgraditi će se potpuno novi vodoopskrbni cjevovodi u duljini od 13 km i rekonstruirati dotrajalih 19 km vodoopskrbnih cjevovoda. Sve se to planira završiti u nepune tri godine, nakon čega će komunalni uvjeti u prigradskim naseljima i centru Koprivnice biti jednaki.

Stanovnici općina i prigradskih naselja grada Koprivnice trebali bi biti najsretniji s ovim projektom jer će se izgraditi novih 87 kilometara kanalizacijske mreže u ulicama i naseljima gdje još nije bilo kanalizacije, svako kućanstvo će dobiti besplatni priključak i morat će jedino registrirati priključak kao korisnici KC Voda. S druge strane, svi će dobiti kvalitetu života kakvu imaju oni u centru Koprivnice gdje je izgrađenost vodno-komunalne infrastrukture gotovo stopostotna. KC Vode će nakon izvedenih radova dobiti gotovo 4000 novih korisnika. Najbitnija je ona ekološka komponenta jer po selima više neće biti ispuštanja fekalnih, sanitarnih, otpadnih voda u odvodne jarke uz cestu tako da sam siguran da će se kvaliteta života poboljšati.

Projekt je to za generacije koje dolaze, jer će se sigurnost u opskrbi pitkom vodom, ali i zbrinjavanju sanitarnih otpadnih voda osigurati za sljedećih pedesetak godina.

Kakvo je trenutno stanje po pitanju vodovodne i kanalizacijske mreže? Ima li lokacija na kojima je obnova potrebnija od ostalih?

Sustav javne vodoopskrbne mreže i sustav javne odvodnje na uslužnom području Koprivničkih voda je u potpunoj funkcionalnosti te je svim korisnicima omogućena najviša razina kvalitete vodnih usluga. Koprivničke vode redovito obavljaju poslove redovitog i investicijskog održavanja u skladu sa godišnjim i četverogodišnjim planovima, u cilju zadržavanja kontinuirane isporuke vodnih usluga, sigurnosti pogona i potpune funkcionalnosti svih vodnih građevina u sustavu javne vodoopskrbne mreže i sustava javne odvodnje.

Svi dijelovi sustava vodoopskrbe i odvodnje za koje stručne službe tijekom održavanja sustava ocijene da je potrebna sanacija, interventno održavanje, zanavljanje ili ugradnja elemenata najnovijih tehničkih i tehnoloških rješenja, uvrštavaju se u planove poslovanja temeljem kojih se kasnije obavlja realizacija.

Što se tiče Aglomeracije, na području grada Koprivnice analizirani su svi dijelovi sustava javne vodoopskrbne mreže i odvodnje te su u plan rekonstrukcije i poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture uvršteni svi dijelovi sustava za koje postoji opravdanost i potreba određenih zahvata kako bi sustav javne vodoopskrbne mreže i sustav odvodnje u dugoročnom razdoblju u potpunosti omogućio funkcionalnost i potrebe svih korisnika sustava.

Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Hoće li se u sklopu Aglomeracije riješiti problemi stanara na Trgu kralja Tomislava koji se godinama muče s nesnosnim smradom posebice tijekom ljetnih mjeseci?

Na Trgu podravskih heroja problem je dotrajalosti internih kanalizacijskih instalacija i cestovnih i parkirališnih slivnika oko stambenih zgrada koje nisu u nadležnosti Koprivničkih voda nego su u vlasništvu predmetnih zgrada i problematiku bi trebali riješiti Upravitelji tih zgrada.

Priprema investicije izuzetno dobro je odrađena od strane malog tima stručnih ljudi Koprivničkih voda, uz pripomoć stručnih službi Hrvatskih voda i Grada Koprivnice te smo postupak javne nabave za radove riješili prilično brzo u odnosu na druge aglomeracije u Hrvatskoj, što je jako dobro, a s obzirom da smo studiju izvedivosti nekoliko puta korigirali prema novim cijenama u graditeljstvu, unutar prihvatljivih smo financijskih gabarita i možemo reći da smo od 410 milijuna kuna već ugovorili radove u vrijednosti 373 milijuna kuna.

Kad će se prvi bageri pojaviti na ulicama?

Izvođač radova Radnik d.d. iz Križevaca uveden je u posao, koordinacijski sastanci sa izvođačem i nadzornim inženjerima se održavaju, izvođač radova izrađuje sukladno ugovornoj obvezi izvedbene projekte i planirano je da tijekom svibnja očekujemo prve bagere na trasama projektiranih novih kanalizacijskih cjevovoda na području obuhvata općina Drnje, Peteranec, Hlebine, Đelekovec i Rasinja te novih kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda na području prigradskih naselja grada Koprivnice.

S obzirom na učestale napise o problemima na Piškornici koja je na svega nekoliko kilometara udaljena od gradskog vodocrpilišta Ivanščak, koliko često se provodi analiza vodnih uzoraka i što one pokazuju, kakvu vodu pijemo? Tko je zadužen za provođenje analize? 

Pitka voda se kontrolira svakodnevno od strane internog laboratorija KCVoda te prema zakonom propisanim rokovima od strane vanjskih kontrolnih laboratorija Županijskog Zavoda za javno zdravstvo te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i rezultati se mjesečno ažuriraju na internet stranicama KCVODA (www.kcvode.hr) .

Sve provedene analize po svim mjerenim parametrima su sukladne visokim standardima koji su usklađeni s propisanim vrijednostima na razini EU regulative. To pokazuju i interne i vanjske analize ovlaštenih ustanova i to kroz sve vrijeme javne vodoopskrbe na području Koprivnice, dakle već pedesetak godina.

Koliko se dnevno vode potroši i koje su nam količine vode osigurane, do koje godine?

Na razini 2020. prosječno je potrošeno 7.800 m3/dan. Razumljivo je da je potrošnja veća u ljetnom periodu u odnosu na druge periode godine i vršna ljetna potrošnja je oko 10.500 m3/dan.

Zbog zaliha i kvalitete podzemne vode vodonosnik ovog dijela Podravine je vrednovan kao strateška zaliha Republike Hrvatske. Naša trenutna eksploatacija je na razini od oko 20% od obnovljivih količina. To potvrđuje i činjenica da unatoč sušnim razdobljima proteklih desetak godina nikad nije bili nikakvih restrikcija u potrošnji vode.

Da li se u procesu eksploatacije, odnosno isporuke do krajnjeg korisnika obavljaju i kakvi dodatni tretmani ili pročišćavanje vode?

Sirova voda na oba izvorišta, Ivanščak i Lipovec je zdravstveno ispravna te se ne provode nikakvi postupci obrade/kondicioniranja već samo obavezna preventiva dezinfekcija i to u minimalnim dozama u odnosu na parametre sustava.

U odnosu na liniju Piškornica – Ivanščak (sjever – jug) smjer toka podzemne vode u području odlagališta Piškornica je u otklonu od 90o odnosno u smjeru zapad – istok. U tom smislu ne postoji izravna hidrološka veza odlagališta i izvorišta Ivanščak i eventualni utjecaj procjedne vode na vodozahvat vode za piće.

Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Koliki je postotak kućanstava još uvijek priključen na vlastite zdence? Koliko su oni sigurni?

Kućanstva koja nisu priključena na neku od javnih vodnih usluga nisu u našoj evidenciji, te za te podatke preporučamo publikacije Hrvatskih voda, zavoda za javno zdravstvo (županijskog i državnog) kao i podatke Županije.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu na području cijele Koprivničko-križevačke županije priključenost na vodoopskrbu iznosi 61,3 % kroz uslugu tri javna isporučitelja (Koprivnica, Križevci, Đurđevac). No postoje neka naselja na našem uslužnom području s izgrađenom vodovodnom mrežom i priključenosti na nju svega dvadesetak posto kućanstva.

Preporučate li i njima da se prebace na vaš mrežni sustav? 

Individualna vodoopskrba je nepouzdana i s aspekta količina, a pogotovo kvalitete vode. Analiza vode iz vlastitih bunara se kontrolira sporadično i povremeno na individualnu inicijativu, u prosjeku vrlo rijetko i to na osnovne parametre kvalitete. Čak i takva oskudna kontrola pokazuje veliki broj neispravnih uzoraka vode.

Tijekom 2018. godine KCVODE su u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije provele ispitivanje kvalitete vode privatnih bunara i to na nekoliko pridravskih općina s uslužnog područja KCVoda. Rezultati su pokazali više od 95 % neispravnih uzoraka vode iz privatnih bunara.

Kakvo je stanje s kanalizacijom? 

Uslužno područje KCVoda je Grad Koprivnica i deset susjednih Općina. Grad Koprivnica ima skoro potpunu pokrivenost svih naselja u građevinskom području vodovodnom mrežom te oko 92 posto pokrivenost kanalizacijskom mrežom. Duljina vodoopskrbne mreže u nadležnosti KCVoda je 605 km, a duljina sustava javne odvodnje 290 km iz čega proizlazi zaključak da je vodoopskrbnom mrežom dvostruko veća pokrivenost Grada Koprivnice te općina i naselja nego je pokrivenost kanalizacijskom mrežom.

Priključenost na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje u roku do godine dana po završetku izgradnje ulične mreže zakonska je obveza svakog domaćinstva i poslovnog subjekta. KCVode pisanim putem obavještavaju korisnike o toj zakonskoj obvezi.

U kojoj mjeri je ljudima dostupna mreža?

Postotak priključenosti od 85% na vodoopskrbu na uslužnom području KCVoda i 79% na odvodnju na području aglomeracije KCVoda je i cilj projekta Aglomeracija Koprivnica koji je rezultat vlastite inicijative, ali i u skladu s EU politikom u vodnom sektoru  koja navodi tri područja gdje su neophodna poboljšanja; dostupnost vode (water for all), kvaliteta vode (upgrading water standards) te informiranost potrošača (increasing transparency).

Koprivničke vode redovito sudjeluju na međunarodnoj benchmarking konferenciji i radionici javnih vodnih poduzeća proširene podunavske regije gdje su istaknuti kao lider na području javnih vodnih usluga. Sa gubicima u vodoopskrbnom sustavu od 12% svrstavaju se među najuspješnije isporučitelje vodnih usluga u Hrvatskoj ali i u Europi.

Kakvom opremom se koristite u održavanju vodovodnog i kanalizacijskog sustava?

Uz standardnu operativu za održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, bagere i kamione, KCVode posjeduju i najsofisticiraniju opremu za detekciju propuštanja tlačnih vodoopskrbnih cjevovoda, te nadzorno-upravljački sustav (NUS).

Za obavljanje što kvalitetnijeg održavanja kanalizacijske mreže Koprivničke vode su opremljene sa dva specijalna vozila (visokotlačne cisterne) za pranje kanalizacije pod visokim pritiskom i posjeduju dva inspekcijska vozila sa specijalnim kamerama za kontrolu i nadzor cijevi kanalizacijskog sustava.

Koliko ste uspješni u povlačenju europskih sredstava? Kako Kc Vode stoje financijski?

Koprivničke vode su tijekom 2020. godine uspješno sprovele projekt proširenja vodovodne i kanalizacijske mreže u naselju Draganovec uz povlačenje 1.542.100 kuna bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

U pogledu financija Koprivničke vode su uspješna likvidna firma bez ikakvih kreditnih i ostalih zaduženja.

Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

Kako funkcionirate u doba pandemije? Ima li kakvih izvanrednih okolnosti?

Što se tiče funkcioniranja u vrijeme pandemije mogu reći da nam je manji postotak zaposlenika bio zaražen virusom Covid 19, no nije bilo po funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje nikakvih izvanrednih okolnosti. U dogovoru sa sindikatom imali smo tijekom vrhunca zaraženosti prvog i drugog vala organiziran rad u timovima kako bi u najkritičnijem razdoblju spriječili moguću nekontroliranu zarazu Covidom-19 među zaposlenicima i u tome smo uspjeli.

Što se tiče isporuke vodnih usluga tijekom 2020. godine vidljivo je određeno smanjenje prodane količine vode ugostiteljskim objektima, no zbog toga nije ugroženo poslovanje Koprivničkih voda.

Otvoreni ste prema lokalnoj zajednici, djeca su vam redoviti posjetitelji na gradskom uređaju z pročišćavanje voda, koliko je važna vaša uloga u edukaciji najmlađih?

Smatramo da je velika važnost da od malih nogu naše najmlađe građane educiramo i osvijestimo o tome što nam pitka voda zapravo znači i kako ju očuvati i za buduće generacije. Stoga redovito ugošćavamo svake godine povodom Dana voda srednjoškolske i fakultetske uzraste na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Herešinu i vrtićke i osnovnoškolske uzraste na vodocrpilištu Ivanščak.

Hoće li projektom Aglomeracije biti kakvih promjena na uređaju za pročišćavanje voda? Hoće li biti promjene za njegov kapacitet obrade?

Projektom Aglomeracija Koprivnica bit će obuhvaćena zamjena dotrajale strojarske, mjerne i elektro opreme na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice u Herešinu. Uz to će se dograditi i kat na upravnu zgradu UPOV-a, gdje će biti smješten novi centralni laboratorij za analizu pitke vode te pročišćene otpadne vode. Opremanje tog laboratorija također je sufinanciran novcem Europske unije u sklopu projekta Aglomeracija Koprivnica.

Neće biti promjena što se tiče samog kapaciteta uređaja jer uređaj raspolaže s dovoljno slobodnog kapaciteta za prihvat svih novih količina otpadnih voda iz područja obuhvata novih naselja iz projekta Aglomeracija Koprivnica.

Korisnici su vam uvijek u fokusu, kako s njima komunicirate? Na koji način im izlazite u susret kod podmirivanja računa? Jeste li im olakšali plaćanje digitalnim putem?

Trudimo se biti uvijek maksimalno pristupačni prema našim korisnicima. Komuniciramo putem e-pošte, Kom.Net aplikacije, telefonskim pozivima ili fizičkim dolaskom korisnika u naše prostore, koji pokušavamo minimizirati u ovo vrijeme pandemije COVID-19.

S tim ciljem planiramo uskoro osuvremeniti plaćanje korisnicima preko „beskontaktnog platomata“.

Jesu li u izradi kakvi novi planovi nakon što završi projekt Aglomeracije?

I kroz razdoblje pripreme projekta Aglomeracije KCVode su rasle. Svake godine širimo mrežu i vodoopskrbe i odvodnje i na području Grada Koprivnice i na području susjednih općina iz uslužnog područja KCVoda. Uvijek se na primjer zbog izmjene prostornih planova treba povući vodovod ili kanalizaciju na područja novih stambenih i poslovnih zona, tako da je to živi sustav i stalno se radi proširenje mreže. Isto tako, kako Grad širi stambene i poslovne zone, širi se i vodnokomunalna mreža. Mislim da je Grad Koprivnica, što se tiče vodokomunalne infrastrukture, izvrsno razvijen i opremljen.

Koprivničke vode d.o.o kreiraju svoju strategiju i razvoj na interesnom vodoopskrbnom i aglomeracijskom području u težnji da budu regionalni lider u javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji.

Foto: Ivan Balija
Foto: Ivan Balija

 

 

Facebook komentari / dostupni ukoliko ste prijavljeni na svoj FB profil (Komentiranjem prihvaćate naše uvjete korištenja).

Ne propustite

- Oglasni prostor -
- Oglasni prostor -

Najnovije

Osvaja

Prozračni outfit na lijepoj Koprivničanki je za peticu, ovako izgleda look rođen za ljeto

Da je počelo ljeto možemo vidjeti na svakom koraku - ne samo da je nama vruće, već se i...
- Oglasni prostor -
Vnuk Produkt - PVC stolarija Prelog - Salamander

Vezane vijesti

×