sredstva u proračunu

Županija će sufinancirati programe udruga u tekućoj godini, evo detalja

Potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna, kao i dostava dodatne dokumentacije, odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije uz prethodnu najavu.

12:28h
0
Koprivničko-križevačka županija // Foto: Matija Gudlin
Koprivničko-križevačka županija // Foto: Matija Gudlin

Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i objavljenim natječajima za sufinanciranje udruga Domovinskog rata, programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti, programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te udruga umirovljenika u 2021. godini, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2021. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:
1. izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
2. obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
4. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.

Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.

Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju, odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.

Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna, kao i dostava dodatne dokumentacije, odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će organizirano prema sljedećem rasporedu:

I.   6. svibnja 2021. godine (četvrtak) od 9:00 – 12:00 sati – udruge proizišle iz Domovinskog rata, udruge s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti
II.  7. svibnja 2021. godine (petak) od 09:00 – 12:00 sati – udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, udruge umirovljenika Kontakti za najavu: telefon 048/658-220 ili elektronička pošta barbara.domovic@kckzz.hr