219

23:00h
0

Razgovaraju dva dječaka:

– Kako je moj tata dobar!

– Meni govoriš! Pa lani je još bio moj tata!