461

23:00h
0

-To već jedanput mora prestati – ljutito će žena mužu – Neprestano govoriš moj auto, moja kuća, moja djeca… Zar ne bi mogao reći naša djeca, naš auto? Ali, ti me uopće ne slušaš… Što sad opet ražiš?

– Naše hlače, draga.