475

23:00h
0

Stoje dva Crnogorca na obali, kad odjednom jedan veli:

– Vidi, Šćepane, čovjek se utapa, a mi ođe stojimo!

Na to će Šćepan:

– Da sjednemo?!