553

23:00h
0

U Crnoj Gori, negdje u 18. stoljeću…

Žale se Crnogorci vladiki:

– Vladiko, upali Bosanci u Crnu Goru i odnijeli kamenje.

– Pa što, bar kamenja imamo koliko nam volja.

Drugi put:

– Ama, vladiko, pokradoše nam kamenje!

– Pa neka ih, neka nose. Što će nam kamenje!?

Treći, četvrti… 77. put:

– Vladiko, opet Bosanci pokradoše kamenje!

– Ama, što ste toliko zapeli za to kamenje?

– Dobro, vladiko, al ako se pojavi zemlja, ti ćeš je orat!