COOR Podravsko sunce

Djelatnice se educiraju o potpomognutoj komunikaciji s djecom s razvojnim teškoćama

Kroz pet dana radionica polaznici će dobiti uvid u korištenje asistivne tehnologije, te će tijekom pet dana mentoriranja prikazati primjenu naučenog u konkretnom radu s djecom.

14:42h
0
Edukaciju polaze dvije edukacijske rehabilitatorice i logopedica // Foto: COOR Podravsko sunce

Tijekom ove školske godine, djelatnice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce sudjeluju na edukaciji “Izgradnja nacionalnih kapaciteta za primjenu potpomognute komunikacije kao metode rane intervencije za djecu od 0-8 godina s razvojnim odstupanjima/teškoćama”.

Kroz pet dana radionica polaznici će dobiti uvid u korištenje asistivne tehnologije, te će tijekom pet dana mentoriranja prikazati primjenu naučenog u konkretnom radu s djecom.

Asistivna tehnologija odnosi se na različite tehnološke proizvode, dio opreme ili sustave koji se koriste kao asistivna, adaptivna i rehabilitacijska pomagala za osobe s razvojnim teškoćama. Uključuje razna nisko i visokotehnološka sredstva – hardver, softver i druge periferne uređaje, koja pomažu osobama da se izraze, ali i da razumiju jezik i komunikaciju u cjelini.

Polaznice Mirjana Šimek, stručni suradnik logoped, Dunja Vargović, edukacijski rehabilitator u predškolskom odgoju i Anja Holeček, edukacijski rehabilitator u najmlađoj odgojno-obrazovnoj skupini svakodnevno se bave djecom niže kronološke dobi sa složenim komunikacijskim potrebama te navode kako će znanjima stečena na ovoj edukaciji dodatno obogatiti dosadašnji rad.

Putem projekta COOR Podravsko sunce dobilo je dva tableta kako bi što kvalitetnije mogli provoditi ovaj vid rehabilitacije.

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom UNICEF-a te u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i Fakultetom elektrotehnike i računarstva.

Sve informacije o projektu, mogu se dobiti na stranici.

čitam...