Poljoprivreda i turizam

Dobra vijest za đurđevačke OPG-ovce, Grad raspisao natječaj za bespovratna sredstva

Grad svake godine raspisuje nove mjere koje odgovaraju potrebama i razvoju naših smještajnih kapaciteta.

11:18h
0
Foto: djurdjevac.hr

Grad Đurđevac objavio je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednike s područja Grada Đurđevca za umjetno osjemenjivanje junica i krmača, te za ulaganja u turističku djelatnost i izgradnju bazena.

Prošle godine najviše korištene mjere su bile upravo za umjetno osjemenjivanje te je za ove dvije mjere podneseno ukupno 72 zahtjeva, a isplaćeno je 51.000 kuna bespovratnih potpora.

Grad Đurđevac kontinuirano ulaže i u razvoj svojih turističkih sadržaja koji privlače sve više gostiju, te se Đurđevac već pozicionirao na turističkoj karti kontinentalnog turizma. O tomu svjedoče i brojna priznanja i povećanje broja posjetitelja. Sve više ljudi se odlučuje za bavljenje turizmom i uređenjem smještajnih kapaciteta kako u gradu tako i uz naše vinske ceste uz koje se nalazi oko 2000 klijeti. Grad svake godine raspisuje nove mjere koje odgovaraju potrebama i razvoju naših smještajnih kapaciteta. Tako je raspisana i mjera kojom se potiče izgradnja bazena te mjera dodjele potpore za uvođenje turističke ponude na OPG-u čime se potiče povećanje broja kreveta, sufinanciranje plaćanja boravišne pristojbe te promocija.

Ciljevi ovog Programa su opstanak poljoprivrednih gospodarstava na području grada, unapređenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti, poticanje gospodarstva na cjelokupnom području grada.

Potpore male vrijednosti se dodjeljuju iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca, a dostupan je i na internetskoj stranici Grada Đurđevca.

Sva pitanja u vezi s natječajem mogu se tijekom trajanja natječaja poslati na e-mail: potpore@djurdjevac.hr ili na tel: 048/811-052.

MJERA 5: Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude na OPG-u

Pod uvođenje turističke ponude na poljoprivrednom gospodarstvu  podrazumijeva  se  registracija objekata za pružanje ugostiteljskih usluga i usluge smještaja na seoskom domaćinstvu, upis gospodarstva u odgovarajuće registre i upisnike, sukladno važećim zakonskim propisima, u svrhu obogaćivanja turističke ponude i unaprjeđenja usluge. Prihvatljivi troškovi uključuju troškove:

  1. Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za novo registriranu turističku i/ili ugostiteljsku djelatnost na OPG-u iznosi 1.000,00 kuna i to za potrebe provedbe marketinških aktivnosti (izrada promotivnih materijala, izrada web-stranice i sl.).
  2. Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za uvođenje usluge smještajnih kapaciteta iznosi 10 kn/noćenju za koje je plaćena boravišna pristojba. Sredstva potpore ostvaruju se na kraju godine.
  3. Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore za unaprjeđenje usluge smještajnih kapaciteta iznosi 500,00 kuna/novoregistrirani krevet/godišnje.

MJERA 6: Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Pod razvojem turističke ponude na poljoprivrednom gospodarstvu  podrazumijeva  se  izgradnja bazena kao dodatne usluge uz uslugu smještaja. Visina potpore po svakom pojedinom zahtjevu iznosi 50% do maksimalno 15.000,00 kuna.

MJERA 12: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda

Prihvatljivi trošak je trošak umjetne oplodnje rasplodnim materijalom visoke kvalitete. Subvencionirat će se 1. osjemenjivanje sjemenom uzgojno vrijednih-elitnih bikova i ostalim sjemenom u visini punog iznosa.

MJERA 13: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača

Prihvatljivi trošak je trošak umjetne oplodnje rasplodnim materijalom visoke kvalitete. Subvencionirati će se osjemenjivanje krmača na način da se onim vlasnicima krmača kojima na njihovo traženje davatelj usluga izvrši osjemenjivanje sjemenom kvalitetnih nerastiva nabavljenom u Centru za reprodukciju. Subvencionirat će se 1. osjemenjivanje u punom iznosu.

čitam...