Druga faza Podravskog ipsilona nakon konzultacija HAC-a i Hrvatskih cesta

08:00h
0
Foto: Arhiva

Kako se u medijima ovih dana pojavila informacija o nastavku gradnje Podravskog ipsilona, odnosno brze ceste prema Koprivnici i Virovitici, upitali smo nadležne u Hrvatskim autocestama kakvo je trenutno stanje radova na toj prometnici te hoće li se i kad radovi nastaviti.


Odgovor kojeg nam je poslala koordinatorica za odnose s javnošću Hrvatskih autocesta Kata Kuprešak donosimo u cijelosti.

Hrvatske autoceste o Podravskom ipsilonu

Vlada RH je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 130/12), dosadašnje autoceste A12 i A13 razvrstala u državne ceste DC10 i DC12.

Isto tako, Hrvatski sabor je donio Zakon o dopuni Zakona o cestama (NN 22/2013), kojim je u Zakon o cestama dodan članak 97., a koji glasi: “Kada se javna cesta razvrstana u autocestu, odnosno u državnu cestu, razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a započelo se s izgradnjom pojedine dionice, započete radove će završiti pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala istom cestom sukladno tehničkim karakteristikama ceste u koju se javna cesta razvrstava.”

U vrijeme kada je donesena Odluka kojom su A12 i A13 razvrstane u DC 10 i DC12, bili su u tijeku radovi na izgradnji 1. Faze na A12 i 1. Faze na A13 (dionica Gradec – Križevci na A12 i dionica Vrbovec 2 – Farkaševac na A13), temeljem 4 ugovora sklopljena u otvorenim postupcima javne nabave i to 2 ugovora za izgradnju trase i 2 ugovora za izgradnju objekata.

Razvrstavanjem A12 i A13 u DC10 i DC 12, objekti nisu izmijenjeni, te su se radovi izgradnje 1. Faze objekata nastavili izvoditi sukladno ugovoru, dok su se radovi izgradnje trase u skladu s odredbom čl. 97a Zakona o cestama nastavili izvoditi u obimu tehničkih karakteristika brze ceste, odnosno u užem profilu ceste. Prekategorizacija ceste je imala za posljedicu da su kod izgradnje trase količine ugovorenih radova smanjene, dok nije mijenjana vrsta ugovorenih radova, a ugovor o građenju predviđa mogućnost izostavljanja dijela radova.

Iz svih gore navedenih razloga, radovi na izgradnji 1. Faze A12 i A13 sada razvrstanih u DC10 i DC 12, se nastavljaju izvoditi temeljem sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.

Nadalje, Hrvatske autoceste poslale su izjave o raskidu ugovora za izgradnju II. faze Podravskog ipsilona. Početak izgradnje II. faze Podravskog ipsilona uslijedit će nakon konzultacija Hrvatskih autocesta sa Hrvatskim cestama, gdje će se definirati optimalno rješenje za završetak projekta, a u skladu sa Zakonima Republike Hrvatske, stoji u odgovoru iz HAC-a.

Što predstavlja druga faza?

Radovi na drugoj fazi obuhvaćaju gradnju trase i objekata od Križevaca do Vojakovačkog Kloštra (7,5 km) i od Farkaševca do Bjelovara (16,4 km). Vrijednost radova u drugoj fazi je 565 milijuna kuna (plus PDV).

čitam...