Znanstveno turistička ekspedicija “Drava je prava”

06:59h
0

096018-drava1-mPostavili smo si vrlo ambiciozan cilj u vjeri da ćemo ga ostvariti te tako možda privući mnoge zaljubljenike u ovaj predivan sport, da se i sami okušaju u ovom hrabrom i prije svega pustolovnom projektu. Smatramo da je to pravi način za upoznavanje rijeke Drave. Sve to može biti motiv i smjernica da se ovako nešto postavi kao dio turističke ponude, te način da se Hrvatska upozna drugim očima.

Opis ekspedicije: Preveslati od ušća Mure u Dravu u Legradu do ušća Drave u Dunav u Aljmašu.

Planirani vrijeme: 0d 20.06. do 27.06. 2009. godine
Ali zbog lošeg vremena Znanstveno turistička ekspedicija “Drava je prava” odgađa se do daljnjega.

Izvođači: Čižma, Denis, Lori, Vrzan, Kiga i Ključ

Dužina rute: cca 250 km

Trajanje: +/- 7 dana

096018-drava3-mČižma, Denis, Lori, Vrzan, Kiga i Ključ dugogodišnji su veslači po rijekama. Ovih dana obilježavaju desetogodišnjicu zajedničke plovidbe. Već su se proslavili svojim pothvatima veslajući Murom od Spielfelda u Austriji do Legrada prošle godine kad su u akciji “Mura nas fura” u četiri dana preveslali 132 kilometra. Sudjelovali su i u akciji osam država (Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Austrija, Španjolska, BiH, Italija i Velika Britanija) protiv hidroelektrana na spustu Murom u Sloveniji i u pratnji svjetski poznate maratonke plivačice Mimi Hughes kada je u lipnju 2007. godine plivala tok Mure i Drave od Bad Radkersburga do Dunava. Do sada su uz Dravu i Muru veslali po Cetini, Uni, Korani, Mrežnici, Ennsu, Soči, Kupi, Kolpi, Krupi i Zrmanji.

Ovaj puta imaju za cilj ponoviti akciju iz 2000. godine tj. preveslati rijeku Dravu. U ono vrijeme rijeci Dravi prijetio je projekt izgradnje hidroelektrane Novo Virje te su nevladine ekološke organizacije u znak protesta i sa željom senzibiliziranja javnosti za očuvanje iskonskih ljepota Drave organizirale spust na vesla od Legrada do Aljmaša. Na putu su ih dočekivale velike grupe ljudi iz lokalnog stanovništva, a na par punktova je ovaj pothvat stigla popratiti i Hrvatska televizija te neke lokalne televizije.

Danas, kada opasnost prijeti cijeloj planeti Zemlji, prijeti pravoj rijeci Amazoni, ponovno prijeti opasnost i Dravi – hrvatskoj Amazoni. Naime, Hrvatske vode su u suradnji s mađarskom partnerskom tvrtkom dobili financijsku potporu projekta iskopa kanala kroz ušće Mure u Dravu (tzv. kinete). U isto vrijeme na tom se području planira još nekoliko manjih zahvata iskopa šljunka i regulacije rijeka Mure i Drave. Međutim, kad se mnogo takvih malih projekata objedini dobije se užasavajuća slika potpunog uništenja fenomena spajanja dviju rijeka – ušća Mure u Dravu kod Legrada. Ovo šokantno otkriće ponukalo je ekološke organizacije s područja Sjeverozapadne Hrvatske, Podravine i Slavonije da se ujedine u zajedničkoj tužbi Hrvatskih voda jer Hrvatske vode na način da prikazuju veliki projekt uništenja ušća Mure kroz mnogo malih zahvata izbjegavaju obvezu izrade Studije utjecaja na okoliš i time direktno krše zakon. Još je veća nesreća u tome što se ti ilegalni radovi Hrvatskih voda konstantno i pod velom tajne odvijaju duž cijele rijeke Mure i nizvodno od Legrada na više lokacija na rijeci Dravi. Tako bilježimo iskop većih količina šljunka preko noći kod Goričana, kod novoizgrađenog mosta. Članovi ove ekspedicije posjeduju fotografije tih iskopa. Zatim polaganje kamena za obaloutvrdu na obali Drave kod Virovitice, a da ne govorimo o aktivnostima regulacije korita rijeke Drave kod Osijeka u jednoj destrukciji širih razmjera. Sve su to zastarjele i nazadne metode upravljanja rijekama.

096018-drava2-mUpravo je vrijeme kada trebamo razmišljati o močvarama, rukavcima i rijekama kao prirodnim izvorima pitke vode, prirodnim pročistačima i filterima slatke vode te neizmjernoj njihovoj vrijednosti u smislu funkcije nositelja visokog stupnja biološke različitosti. U vrijeme kad sve europske zemlje uništene rijeke spašavaju i vraćaju u prirodni oblik uz velike financijske izdatke, mi se povodimo i dičimo najmanje 50 godina starim metodama regulacije rijeka. Europa je davno prije nas počela uništavati svoje rijeke. Uvidjevši posljedice pretjerane regulacije, a to su isušivanje šuma, pad razine podzemnih voda, mijenjanje mikroklime iz zdrave u nezdravu, gubitak velikog broja životinjskih vrsta, izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, reducirane količine pitke vode itd., Europa danas u projekte oživljavanja rijeka ulaže ogromna sredstva. Tako je vodno gospodarstvo Austrije za proširenje i uređenje toka Mure kod Gosdorfa uložilo 4,4 milijuna eura!!! Slovenski eko aktivisti na čelu s odvjetnikom Borisom Kočevarom misle zaštiti devet kilometra rijeke Drave od hidroelektrane Ormož do Središća ob Dravi i pretvoriti je u Krajinski park.

Umjesto da zaštitimo posljednje prirodno meandrirajuće rijeke u Europi – Muru i Dravu – mi robujemo primitivnim kriminalnim interesima vladajuće manjine. Europa se zgraža nad takvim postupcima i krajnje je vrijeme da se takvi procesi zaustave i jednom zauvijek izbace iz proračuna Ministarstva kulture! Projekti grube regulacije rijeka, obaloutvrde i kanaliziranja rijeka predstavljaju na prvom mjestu rastrošnost, bespotrebno i neopravdano trošenje ogromnih količina novaca (rijetko se uopće znaju točni iznosi koštanja takvih projekata), ali i grubo kršenje potpisanih konvencija o zaštiti nizinskih rijeka, o zaštiti izvora pitke vode, o zaštiti ptica, o zaštiti močvarnih staništa i krši se Aarhuška konvencija jer ti projekti redovito izbjegavaju informiranje javnosti prije zahvata i redovito izbjegavaju obvezu izrade Studije utjecaja na okoliš.

U vremenima kada brojite svaku lipu, da li znate koliko vašeg novaca odlazi u blagajne Hrvatskih voda, vrlo često za potpuno nepotrebne radove? Biti ćete iznenađeni… 2,5 milijarde kuna!!! To je samo službeni iznos; vjerujemo da mnogo više novca odlazi sestrinskim tvrtkama kojima Hrvatske vode namještaju poslove.

Spomenut ćemo samo jedan primjer – oblaganje u kamen stotinjak metara ušća potoka Gliboki u dravski rukavac hrvatski su građani platili 700 tisuća kuna. Rukavac je prije toga bio ograđen nasipom te nije bio nikakva prijetnja ljudskoj imovini. To je zadnji put da su Hrvatske vode udrugama građana otkrile koliko koštaju njihove usluge! Mutni novčani putovi Hrvatskih voda ostaju tajna za javnost.

Nakon što su prošli nekoliko treninga (spust po Muri Dekanovec – Legrad i spust po Dravi Ormož – Varaždin), šestorica veslača kreću u subotu 20.06. iz Donje Dubrave na ekspediciju “Drava je prava” s ciljem da preveslaju cijeli tok Drave od Donje Dubrave do Aljmaša u duljini od 262 kilometra. Prema planu u Aljmaš bi trebali stići 27.06. Da bi im to uspjelo, potrebno je dnevno preveslati nešto više od tridesetak kilometara rijeke.

Cilj akcije je promovirati neponovljive ljepote prirodne rijeke Drave i apelirati protiv regulacije rijeka, protiv izgradnje novih hidroelektrana, već za proglašenje Biosfernog rezervata Mura – Drava – Dunav koji nudi brojna napredna rješenja poput zaštite prirodnih bogatstava, zaštiti autohtonih sorata i svojti te razvoja prirodi bliskog turizma prema europskim modelima. Prema iskustvima s postojećim hidroelektranama vidljivi su brojni štetni utjecaji hidroelektrana na životni prostor čovjeka (povećana vlažnost zraka šteti respiratornom sustavu u dojenčadi, zračenje iz strojarnica hidroelektrana širi se i do 20 kilometra te potiče razvoj raka štitnjače u žena dobi oko 50 godina, velika vodena površina pripadajućih akumulacijskih jezera pojačava efekt stakleničkih plinova, u tim jezerima taloži se otpadni mulj koji sadržava teške metale i otrove te dugoročno predstavlja “ekološku bombu” o kojoj nitko ne vodi računa, pod pritiskom težine jezera, na površinu stalno bude istiskivana kvaliteta podzemna pitka voda i tako bude izgubljena beskorisno, nakon stubišta hidroelektrane (brane) događaju se također velike promjene u eko sustavu koje su mjerljive u sniženju plodnosti oranica uslijed nedostatka plodonosnog nanosa i uslijed pada razine podzemnih voda, okolne šume se suše, a rijeka gubi svoju prirodnu dinamiku bujica, riblji fond izumire, brojnost biljnih i životinjskih vrsta opada.

Na svakom spustu ekipa bilježi rijetke biljne i životinjske vrste, fotografira ih i položaje kartira pomoću GPS uređaja. Također kartiraju i sve umjetne tvorevine nastale ljudskom rukom za koje ne posjeduju dozvole od nadležnog Ministarstva zaštite okoliša poput novih šljunčara, obaloutvrda i neprirodnih kanala za isušivanje močvara. Već dvanaestu godinu za redom uključeni su u međunarodno brojanje ptica močvarica. Tako su Goran i Denis otkrili nekoliko novih lokacija dabrova, vidri, vodomara, lastavica bregunica i ostalih biljaka i životinja koje se nalaze na crvenom popisu ugroženih vrsti.

Upravo iz tih vrlo važnih razloga, bitno je podržati projekt osnutka Biosfernog rezervata Mura – Drava – Dunav kao lanca zdravih ekosustava koji povezuje Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju. Taj projekt osigurava dugoročnu opskrbu pitkom vodom, štiti razinu podzemnih voda i štiti zdrav status šumskih područja uz Dravu. Prvenstveno, on garantira zdravu sredinu, prekrasnu za živjeti i za ostaviti budućim naraštajima.

Drava je prava!

Napisali: Goran Čižmešija i Denis Cizar