program ruralnog razvoja

FOTO U Molvama se radi punom parom, rekonstruiraju se nerazvrstane ceste

Projekt je financiran iz Operacije Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, Programa ruralnog razvoja Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

13:25h
0

U tijeku je izvedba radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području općine Molve financirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Izvođač radova je Poduzeća za ceste d.o.o. iz Bjelovara, koji će radove završiti u predviđenom roku.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane makadamske ceste MOLVE ZAPAD ukupne duljine 1520 metara i širine četiri metra te spajanje ceste na županijsku cestu ŽC 2114.

Izvedbom projekta unaprijedit će se prometna povezanost, doprinijeti zaštiti okoliša smanjenjem emisije CO2, smanjiti troškove održavanja cesta i vozila koja prometuju cestom, izvođenju bankina i uređenju cestovnih jarka na mjestima gdje postoje, izvođenje priključka predmetne dionice na postojeće prometne površine.

Projekt je financiran iz Operacije Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta, Programa ruralnog razvoja Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

čitam...