Udruga Latice

FOTO Uspješno proveden edukacijsko–rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju

10:00h
0
Edukacijsko-rehabilitacijski program // Foto: Udruga Latica

Ovom edukacijom obuhvatit će se 15 djece i njihovih roditelja, članove mlađeg kluba i mnoge druge.

Udruga Latice je i ovaj petak u partnerstvu sa Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Prof. dr. sc. Milena Stojčević-Polovina iz Zagreba provela edukacijsko–rehabilitacijski program za djecu s teškoćama u razvoju.


Nositelj aktivnosti edukacije je Udruga Latice. S obzirom da udruga nema vlastitih kapaciteta kojima bi samostalno provela ovu kompleksnu aktivnost, ista će se realizirati kroz partnerstvo sa Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Prof. dr. sc. Milena Stojčević Polovina iz Zagreba. Članove rehabilitacijskog tima Poliklinike čine liječnici specijalisti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, viši fizioterapeuti, pedagog terapeut i radni terapeuti. Ovom edukacijom obuhvatit će se 15 djece i njihovih roditelja, članove mlađeg kluba i mnoge druge.

Edukacije će biti prilagođene individualno svakom djetetu, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje aktivnosti svakodnevnog života.

čitam...