UPITNIK

GKP Komunalac d.o.o. poziva na ispunjavanje ankete koja će poslužiti za poboljšanje usluga

Vaše mišljenje nam je bitno, stoga vas molimo da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga našeg poduzeća, poručuju.

15:31h
0
Foto: komunalac.hr

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN 15017:2005 i HACCP principima i Codex Alimentarius-u.


Kontinuirano rade na poboljšanju kvalitete naših usluga te Vas u tu svrhu pozivaju da ispunite anketu koja će im služiti za poboljšanje istih. Vaše mišljenje im je bitno, stoga vas mole da prilikom ispunjavanja ankete navedete Vaše prijedloge i mišljenja o kvaliteti rada i usluga poduzeća.

Mole vas da ispunite anketu putem ove poveznice:

Ankentni upitnik: Zadovoljstvo korisnika iz kategorije kućanstva radom Društva Komunalac d.o.o. u 2020. godini

čitam...