projekt drava life

Na Halaš Čardi u Legradu postavljene edukativne ploče o maloj čigri

Jedan od glavnih ciljeva je kroz radove obnove poboljšati dinamiku rijeke, kako bi se počeli stvarati novi šljunčani i pješčani sprudovi te samim time i nova staništa tih ptica.

10:05h
0
Postavljanje ploče u Legradu // Foto: Ustupio Bojan Stojanović

U sklopu projekta Drava Life postavljene edukativne ploče o maloj čigri i to na Halaš Čardi, u Legradu.


Jedan od glavnih ciljeva je kroz radove obnove poboljšati dinamiku rijeke, kako bi se počeli stvarati novi šljunčani i pješčani sprudovi te samim time i nova staništa tih ptica.

Prema prošlogodišnjim podacima na Dravi obitavaju samo četiri para malih čigri. Kako bi spriječili uznemiravanje ptica tijekom sezone gniježđenja na rijeci Dravi, postavljene su informativne ploče na šest lokacija duž rijeke Drave u Hrvatskoj.

čitam...