napredak

Ishođena građevinska dozvola za projekt Izgradnja biciklističko-pješačke staze na dijelu ulice Trg kralja Tomislava i dijelu ulice Pemija u Drnju

Investicija je procijenjena na 800 tisuća kuna bez PDV-a, a osim vlastitih sredstava, ugovoreno je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i Koprivničko-križevačke županije.

18:00h
0
Foto: Ivan Balija
Petar Dombaj // Foto: Ivan Balija

Općina Drnje ishodila je građevinsku dozvolu za projekt Izgradnja biciklističko-pješačke staze na dijelu ulice Trg kralja Tomislava i dijelu ulice Pemija.

Nakon svih pripremnih radnji i izrade projekta, u ponedjeljak je ishođena građevinska dozvola za radove. Radi se o projektu kojim je obuhvaćeno oko 450 metara trase biciklističko-pješačke staze, širine 2,5 metra s kolnim prilazima, pripadajućom oborinskom odvodnjom, rekonstrukcijom starog mosta na predmetnoj trasi.

Investicija je procijenjena na 800 tisuća kuna bez PDV-a, a osim vlastitih sredstava, ugovoreno je sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova i Koprivničko-križevačke županije.

– Ova trasa odabrana je iz razloga jer je jedna od najkritičnijih prometnih pozicija i zato što se zbog šireg koridora ne preklapa s projektom Aglomeracija Koprivnica. Realizacijom projekta, centar Drnja povezujemo s Osnovnom školom „Fran Koncelak“ što je ključno jer prvenstveno brinemo o sigurnosti naših mještana u prometu, a tu je posebni naglasak na polaznike škole.

U fazi smo odabira izvođača, a radovi na terenu krenuti će sredinom ožujka. Sve ostale trase biciklističko-pješačkih staza u fazi su izrade idejnih rješenja. Izrada projektno-
tehničke dokumentacije kreće u narednim danima, a sama realizacija radova predviđena je nakon izgradnje sustava kanalizacije u našoj Općini – poručio je načelnik Općine Drnje Petar Dombaj.

čitam...