OČUVANJE OKOLIŠA

Kontejner za tekstil dobio je novu lokaciju, u zoni video nadzora

Osim putem smeđeg kontejnera za tekstil na javnim površinama, tekstil je moguće predati besplatno i na reciklažnom dvorištu u ulici Adolfa Daničića 5 uz predočenje osobne iskaznice.

08:28h
0
Foto: Komunalac

Kontejner za tekstil od sada je smješten pokraj Upravne zgrade Gradskog groblja, u ulici Ivana Česmičkog 28, u Koprivnici kod ulazne rampe.

Osim putem smeđeg kontejnera za tekstil na javnim površinama, tekstil je moguće predati besplatno i na reciklažnom dvorištu u ulici Adolfa Daničića 5 uz predočenje osobne iskaznice.

Unatoč činjenici da na kontejnerima jasno piše za koju je vrstu otpada namijenjen kao i činjenicu da se stalno radi na edukaciji građana o odvojenom odlaganju otpada i dalje dolazi do situacija da se otpad odlaže u prvi kontejner koji korisniku dođe pod ruku. Kako bi se osigurao red i kako bi očuvali okoliš, Komunalac je kontejner postavio u zoni video nadzora.

Pozivaju se svi građani da preko aplikacije Gradsko oko koja je besplatna, prijave nepravilnosti ako ih uoče, a gradske službe će ih riješiti. Tu je i besplatni info telefon: 0800 8848 i mail adresa info@komunalac-kc.hr na kojem su dostupne službe Komunalca.

Komunalac zahvaljuje svim građanima koji odgovorno postupaju s komunalnim otpadom te odvajaju otpad i odlažu ga u odgovarajuće spremnike s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta i zaštite okoliša.

Upute za korisnike – Što se odlaže u spremnik za tekstil?

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati:

odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese
šešire i kape
torbe i krpene igračke
ostale otpadne tekstilne proizvode

U spremnike za otpadni tekstil ne smijete odlagati:

obuću, kožne torbe
pernate jastuke, poplune

Recikliranjem korištene odjeće, i ostalih tekstilnih proizvoda, osiguravamo izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda.

čitam...