Pri Svetom Duhu

Koprivničko gradsko groblje steklo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra

14:12h
0
Groblje Pri Svetom Duhu // Foto: GKP Komunalac

Groblje Pri Sv. Duhu stavljeno je pod preventivnu zaštitu, zajedno s pripadajućim građevinama i hortikulturnim uređenjem te time steklo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra.

Gradsko groblje Pri Sv. Duhu u Koprivnici, do 2007. godine nalazilo se unutar prostornih granica preventivno zaštićenog kulturnog dobra Kapela Sv. Duha i gradsko groblje.
Stoga je GKP Komunalac pokrenuo postupak ponovnog uspostavljanja preventivne zaštite.


Groblje Pri Sv. Duhu stavljeno je pod preventivnu zaštitu, zajedno s pripadajućim građevinama i hortikulturnim uređenjem te time steklo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, kao nepokretno kulturno dobro odnosno kulturno-povijesna cjelina.

Preventivna zaštita odnosi se na prostor starog dijela groblja, to jest dio groblja koji obuhvaća prostor od 1. do 12. polja. Rješenje je doneseno u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a traje najduže tri godine.

Komunalac je Konzervatorskom odjelu Ministarstva  kulture u Bjelovaru, podnio zahtjev i elaborat razvoja gradskog groblja za utvrđivanje statusa kulturnog dobra i na temelju toga obnovio preventivnu zaštitu.

Zaštita je dobivena na temelju povijesnog pregleda i razvoja groblja, hortikulturnog uređenja i pregleda značajnih kulturnih objekata odnosno spomenika koji imaju povijesno i memorijalno značenje na groblju.

Odmah po utvrđivanju statusa, gradsko groblje upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

čitam...