Koraljka Kovač, suvremenost na iskustvima Moderne

12:05h
0
Koraljka Kovač na izložbi u Galeriji S // Foto Galerija S

Koraljka Kovač rođena je 1971. godine u Zagrebu. Zavšila je Školu primjenjene umjetnosti i dizajna i diplomirala pedagoški odjel, slikarski smjer na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Zlatka Kesera. Živi u Zagrebu i radi kao docent na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Pripadala je grupi Daklelososi i udruzi Punkt te sudjelovala na mnogobrojnim likovnim kolonijama i radionicama. Izlagala je na šezdesetak skupnih izložbi. Samostalno izlaže od 1994. godine. U Galeriji S izložila je 15 slika iz različitih ciklusa, ulja i voska na platnu, nastalih u razdoblju od 2005. do 2011. godine.

Objašnjavajući slikarstvo Koraljke Kovač, prof. Marijan Špoljar u katalogu je zapisao:

”Odnos dubine i površine, implozije i eksplozije može završiti u neredu materije i u taloženju strukture, ali može pravi ili prividni kaos učiniti i znakom koji pokazuje složenu narav stvaralačkog bića. Kao i uvijek i ovdje polazimo od toga da li je slika ekran na kojemu se refleksira unutarnji život, senzibilitet i kreativna moć autorice”.

Ispred Galerije // Foto Galerija SObjašnjava i slikaričin postupak:

”Koraljka Kovač gradi sliku postupno, sa svim ožiljcima koji nastaju u procesu materijalizacije ideje: najprije su to nanosi žitke, na momente magmatične mase, išarane tragovima različitih, uglavnom nervoznih, pa i kaotičnih poteza i fizičkih intervencija, da bi se u nekoj završnoj fazi taj ekran prelio slapovima mekih tonova, spektrom raskošnih boja i pigmentima neobično svijetlih intonacija”.

Špoljar se pita možemo li iz njih odčitati više od apologije forme i odgovara:

”Za mene, dileme tu nema: karakter njezinih slika i način na koji participiraju na aktualnoj sceni ne samo da su argumenti u opovrgnuću načelne sumnje u sliku nego su i živi prilog konstituiranju onoga segmenta suvremenosti koji još nije zaboravio iskustvo Moderne. Dozivajući ili reinterpretirajući njezine najvažnije odlike autorica kao da doziva i čistoću i iskrenost koncepta u kojemu je središte i cilj uvijek samo autor i autonomni svijet njegovih kreativnih potencijala”.

Izložba je otvorena do kraja tjedna.